Nytt menighetsråd i St. Thomas kapelldistrikt, Valdres

 

St. Thomas kapelldistrikt i Valdres, konstituert 17. juni:

Menighetsrådsmedlemmer (faste medlemmer):

Shirani Fernardo Jevne (MR-leder), Lars Gillund Knudsen, Malgorzata Cicha og Dawid Stanislaw Wojcicki (fra 3. september).

Varamedlemmer: Ingen.