Olsokfeiring i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

 

Olsok feires i alle messer i domkirken søndag 29. juli. I etterkant av høymessen kl. 11.00 bæres Olavsrelikviet i prosesjon rundt i kirken, og det blir høytidelig velsignelse med Helligdomsarmen.

Til årets Olasokfeiring har vi gleden av å få besøk av mgr. Fredrik Hansen som vi preke i høymessen. Msgr. Hansen er til daglig sekretær ved Den hellige Stols permanente misjon ved de internasjonale organisasjonene i Wien.

Etter messene blir det en ekstra festlig kirkekaffe hvor det blant annet serveres polske pølser (så lenge beholdningen rekker)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lisa McFadden