St. Eystein bokhandel: Holder dørene åpen for Olav

 

IMG_0898.jpg

RIKHOLDIG OLAV-UTVALG: – Hellig Olav er på mange måter sentrum for vår virksomhet, sier Eli Åm, én av de elleve frivillige som driver St. Eystein katolske bokhandel i Trondheim. Bokhandelen holder til i samme bygning som kirken, tegnet av Eggen Arkitekter og innviet 19. november 2016. 

 

 På det gamle pilegrimsstedet Nidaros’ finnes nå kun ett kristent bokutsalg: St. Eystein bokhandel. Det inspirerer elleve frivillige til å holde dørene åpen hver dag, året rundt.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Bokhandelen er oppkalt etter den mest markante av Nidaros’ 27 erkebiskoper – og den eneste som ble helligkåret. St. Eystein, eller erkebiskop Eystein Erlendsson, var den som reiste både katedralen og erkebispegården i byen. Han besørget dessuten publiseringen av Passio Olavi, som omhandlet Hellig Olavs misjonering og underverker. Heri ligger også en betydelig forpliktelse og oppgave for bokhandelens medarbeidere. Det tar de på alvor.

Når du tenker på St. Eystein bokhandel, hva gjør deg mest stolt?

­– Ordet ‘stolt’ blir litt for stort for meg, og kanskje litt for personlig – jeg er stolt av barnebarna ... , sier Eli Åm, én av bokhandel-entusiastene i St Olav katolske domsogn.

– Jeg er derimot veldig glad for at vi kan holde St. Olav domkirke åpen, samtidig som vi selger katolske bøker og gjenstander, forteller hun og bemerker:

– Det er til ettertanke at vår lille bokhandel er den eneste kristne bokhandelen i Trondheim, spesielt når vi tenker på hvilket fyrtårn Nidaros engang var for kristenheten. Da er det meningsfullt å være del av et team på elleve personer som holder dette gående – og til og med utvikler noe helt nytt.

St. Eystein bokhandel ligger i samme bygg som St. Olav domkirke, vis a vis Nidarosdomen, i Schirmers gate 1, oppkalt etter den tyske arkitekt Heinrich Ernst Schirmer (1814 – 1887), som ble engasjert ved restaureringen av domen fra midten av 1800-tallet. Den hadde da forfalt til et halvt ruinert byggverk, langt unna det nasjonalsymbol det atter skulle bli, som gravkirken til den katolske helgen og evige norske konge St. Olav i det protestantiske Norge.

St. Eystein bokhandel tilbyr bøker på norsk, engelsk og polsk. Her finnes også et rikt utvalg av kort, rosenkranser, ikoner og andre religiøse gjenstander. De selger sågar kremer og såper fra Tautra Mariakloster. Her kan du altså få remedier både til innvortes og utvortes bestyrkelse, kropp som sjel kan forpleies.

Du er en av ildsjelene i bokhandelen. Hvorfor det, hva er din motivasjon?

– Jeg er veldig glad i Den katolske kirke, og kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å bidra med frivillig arbeid som kan styrke Kirken og gjøre dens lære bedre kjent.

 

Åpner kirken for byen og verden

St. Eystein bokhandel har ingen lønnede medarbeidere, men åpningstiden er generøs: Mandag til fredag fra kl. 10. – 16, lørdag 12 – 15 og søndag fra 12.15 (etter høymessen.

De frivillige klarer å holde bokhandelen åpen daglig. Hva innebærer det for menigheten og kirken? 

– At kirken er åpen, har flere positive sider. Hver dag kommer det folk som bruker kirkerommet til stille bønn. Så er det alle trondhjemmere som vil se den nye kirken, og som gjerne kommer innom butikken, der de slår av en prat og kanskje handler bøker eller annet. Ikke-katolikker er en viktig kundegruppe hos oss, mye av litteraturen er like interessant for dem som for oss, for den tilhører vår felleskristne arv, sier hun.

Hun mener bokhandelen bidrar til at kirken (og Kirken!) blir integrert i byen på en helt annen måte sammenlignet med om det ikke hadde vært noen der for å ta imot de besøkende.

– Og så må vi ikke glemme turistene som gjerne vil vite litt om St. Olav, Den katolske kirkes posisjon i Norge – og handle med seg en ordentlig Olavs-souvenir. De ønsker vi også velkommen, forteller Åm.

 

IMG_1008.jpg

HELLIG OLAV I OLAVSKIRKEN: Olavsstatuen har en prominent plassering over ett av sidealterene i St. Olav domkirke, Trondheim. Du kan selv ha denne versjonen av helgenkongen på veggen i form av et prospektkort. 

 

Olav i sentrum

St. Eystein bokhandel åpnet dørene 1. mars 2017. Før det fantes St. Eystein bokutsalg, som hadde åpent etter messe på søndag.

Hvor viktig er St. Olav, vår norske helgenkonge, for deres virksomhet?

– Hellig Olav er på mange måter sentrum for vår virksomhet. Vår domkirke har navn etter ham, og bokhandelen har navn etter erkebiskop Eystein som vel mer enn noen løftet frem Olav og bidro til at Nidaros ble et pilegrimsmål av format. Jeg tenker ofte på at vi med vår nye domkirke har fått et ordentlig devosjonssted for Hellig Olav. Her har vi Olavsalter med relikvie der vi tenner lys, og en flott statue som representerer helgenkongen vår på en troverdig måte. Selv er jeg blitt veldig glad i denne statuen, særlig etter at vi fikk gode fotografier av den. I kirken er den litt fjern ved at den står oppe på veggen og inngir respekt, på bildene blir Olav nær og levende, sier Åm.

Olavsstatuen er skåret i lind, det foretrukne treslag for religiøse skulpturer i middelalderen. Lind ble valgt både fordi det egnet seg til treskjæring og maling, men også fordi treet stod i en hellig tradisjon i mange kristne og før-kristne kulturer. Statuen i St. Olav domkirke, Trondheim, er dekorert med bladgull og oljemalt. Arbeidet er utført av skulpturverkstedet Granda i Madrid. Prisen kom på nærmere 160 000 2016-kroner. Statuen ble kronet lørdag 29. juli, 2017.

 

Alterfrontal som logo

Et alterfrontal eller antemesale (av ante og mensa som betyr foran bordet) er en plate av tre eller metall som har et utskåret eller bemalt billedfelt. Deres hensikt er å dekke forsiden av altrene i kirkene. De norske frontalene har en rektangulær eller tilnærmet kvadratisk form. St. Olav domkirkes nye frontale er fra 2012, og fremstiller Hellig Olavs martyrium. Gjennom året henger det vakre frontalet ved Olavsalteret, under olsok stilles det foran hovedalteret. Der står det frem til og med translasjonsfesten (Translatio Sancti Olavi, 3. august).  

Dere anvender Olavsfrontalet som logo på en rekke produkter. Kan du forklare meg hvorfor dere har valgt å gjøre det?

– Vi har utviklet en egen Olav-serie, hvor vi bruker vårt nye frontal som logo. Vi er umåtelig glad for at dette frontalet kan være en slik vakker og velegnet logo for vår helgenkonge, feiringen av ham og domkirken her i Trondheim, som er reist i hans navn. Maleriet har fått en betydning langt ut over det å henge ved Olavsalteret i St. Olav domkirke her i byen. Etterhvert tror jeg at det vil bli et kjennemerke for vår nasjonale feiring av Hellig Olav. Vi håper også at våre salgsgjenstander, slik som t-skjorter, krus, musematte, kjøleskapmagnet, flasker til vievann og kort – vil bidra til dette, sier Åm.

Endelig har St. Eystein bokhandel fotografert statuen av Hellig Olav og trykket prospektkort. Resultatet er de er stolt av.

– Vi kan virkelig identifisere den med helgenkongen vår. Han ser faktisk ut som en viking som har omvendt seg til kristendommen – full av kraft, men også med et uttrykk av faderlig godhet, beskriver Åm, som er opptatt av at feiringen av en katolsk helgen faktisk er en religiøs høytid. Kortene har kommer også med motiv av Jomfru Maria og frontalet.

– Vi gleder oss over å kunne vise vår kjærlighet til Norges evige konge gjennom produktene vi selger i St. Eystein bokhandel, sier Åm.

  

Les mer om Olavsfrontalet

IMG_1029.jpg

OLAVSFRONTALET: Slik plasseres frontalet under olsok, foran hovedalteret. Det ble malt i 2012 av dominikanerinnen sr. Else Marie Norland ved Katarinahjemmet i Oslo.

Olavsfrontalet er et klassisk martyrfrontale, som viser helgenen i stående positur med martyrattributtet, øks, i midten. Den gyldne bakgrunnen symboliserer himmelen. Hellig Olav er omkranset av fire sekvenser som forteller hans martyrhistorie.

Nederst til venstre: Her møter vi Olav og hans menn før slaget på Stiklestad. Olav sitter til hest og snur seg halvt mot en av mennene, som kan være en prest på grunn av det hvite hodeplagget. Han gir denne en pengepung som, ifølge historien, er fylt med mynt til betaling av sjelemesser for de av kongens menn som faller i slaget.

Øverst til venstre: Vi ser søvnen før slaget, og Olavs drøm, hvor Kristus åpenbarer seg ved enden av en stige som går like inn i himmelen. Mennene hans står forundret og følger med på drømmen. Dette regnes som et varsel om Olavs død.

Nederst til høyre: Komposisjonen ligner sekvensen øverst til venstre. Vi går fra en scene som varsler hans død, til bilde av Olavs død. Vi ser mennene og våpnene som drept kongen: Torstein Knarresmed med øks, Tore Hund med spyd og Kalv Arnesson med sverd.

Øverst til høyre: Sekvensen viser erklæringen av Olav som helgen. Liket viser ingen tegn på forfall; hår og skjegg har vokst, og det stiger en herlig duft opp av kisten idet den blir åpnet. Biskop Grimkjell stenker Olav med vievann. Den gang kunne biskopen selv ta en slik beslutning uten å konferere med Roma. Helligkåringen skjedde 3. august 1031.

På hver side av midtfeltet er det en horisontal frise med fire bilder som symboliserer de fire evangelistene. De er representert ved en kvartett bevingede jordvesener: Markus som løve, Matteus som menneske, Johannes som ørn og Lukas som okse.

Olavsfrontalet i St. Olav domkirke, Trondheim, henter sine motiver fra en original som dateres til 1300-tallet. Den henger nå i museet i Erkebispegården. Det er mange likheter mellom de to, den største forskjellen er midtfeltet og fremstillingen av Hellig Olav.

(Kilde: Tekst av Eli Åm, 2012)

 

Tips fra St. Eystein bokhandel

 

«Olav den hellige» av p. Olav Müller (St. Olav forlag). Finnes på 5 språk. 9788270242368.jpg

Hvorfor tipser du om denne boken?

– Én grunn er at den er lett tilgjengelig og overkommelig. Boken blir ikke stående i bokhylla, den blir lest. En annen er forfatteren, selvfølgelig.P. Olav er en av Hellig Olavs aller beste venner, tror jeg. Han sier det så fint i forordet: «Forfatteren av denne lille boken har hatt et forhold til Olav Digre fra barnsben av. Han forsømmer aldri i kveldsbønnen å be Hellig Olav gå i forbønn for land og folk.»

 

 

«Olav den hellige – spor etter helgenkongen» av Lars Roar Langslet og Knut Ødegård (Forlaget Press)9788275474023.jpg

Hvorfor tipser du om denne boken?

– Det er en veldig variert bok, den består av historie (prosa) skrevet av Langslet selv, det er sitater fra Snorre og det er ikke minst vakre kunstbilder. Nydelig illustrert. Hele boken er en fest!

 

 

 

IMG_0977.jpg

ROSENKRANSER: St. Eystein bokhandel selger en god del rosenkranser – og det er et oppsving i interessen for dem, forteller Eli Åm.

– Vi har et rikt og variert utvalg, som vi gleder oss over å kunne tilby våre kunder. La meg da også komme med et relevant boktips: «Champions av The Rosary» av p. Donald H. Calloway, M.I.C.. Jeg leste den, og boken gjorde sterkt inntrykk. Jeg har bedt rosenkransen hver dag siden – og det har jeg tenkt å fortsette med.

 

IMG_0962.jpg

KORT: Disse kom i år, bare for en måned eller to siden. – Det er vakre kort, enkle eller doble. – De kan festes på veggen og brukes som ikoner, sier Åm. Kortene kommer også med motiv av Jomfru Maria og Olavsfrontalet. 

 

 IMG_0950.jpg

OLAVSNÅLEN OG SMYKKET: De finnes i sølv og messing og lages av sølvsmeder i Polen, men er formgitt her, av Unn Lindgard Madsø, sier Eli Åm. Våpenskjoldet, med kløverkors og økser, ble tatt i bruk lenge etter Hellig Olavs død, og er et uttrykk for Olavstradisjonen. I smykkebrosjyren kan leses. «I Olavskorset er kløverbladkorset symbolet for kristendommen sammenstilt med to økser som er Olav den helliges martyr-attributter.»

 

340-1.jpgGLEMTE SKATTER: P. Olav Müllers bøker «Pateren kvesser pennen» og «Pateren dypper pennen», begge kan kjøpes i St. Eystein bokhandel eller hos St. Olavs nettbokhandel.  P. Olav er 94 og svekket, forteller Åm. – Han har vært en markant og kjent person i det katolske Norge. Som det står på en av bokpermene: «Har i en mannsalder vært en høyt skattet prest, sjelesørger. Foredragsholder og skribent i det katolske Norge. Som få andre har han maktet å formidle katolsk tro og tanke i et protestantisk Norge.» Men nå begynner han å bli glemt, og det tenker vi kanskje ikke på, vi som har kjent ham lenge. Det er verdt å minne om hva han har betydd – og hva han har skrevet. Derfor vil jeg derfor gjerne anbefale disse bøkene.

 

 

Åm mener bøkene egner seg godt for utenlandske katolikker som vil tilegne seg norsk. 340.jpg

 – De kan lese om katolisismen, ikke minst alle prestene vi har med utenlandsk bakgrunn, og samtidig lære seg godt norsk språk, sier hun.