Vatikanet: Kuriekardinal Jean-Louis Tauran (75) død

Vatikanet, 6.7.2018 (KI/KAP) - Den franske kuriekardinalen Jean-Louis Tauran døde torsdag ettermiddag den 5. juli 2018, 75 år gammel. Han døde i Hartford i staten Connecticut i USA, hvor han hadde reist for en behandling. Kardinal Tauran var president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog og før det i mange år Vatikanets «utenriksminister». Han led av Parkinsons sykdom. Han ble kjent for verdens offentlighet da han den 13. mars 2013 som daværende kardinalprotodiakon kom ut på balkongen i Peterskirken med det tradisjonelle budskapet Habemus Papam («Vi har en pave») som forkynte valget av pave Frans.

Tauran ble født den 5. april 1943 i Bordeaux i Frankrike. Han studerte i Toulouse og Roma og ble presteviet i 1969. Han tok i 1973 en doktorgrad i kirkerett ved Det pavelige universitetet Gregoriana. Samme år begynte han på Det pavelige kirkeakademiet i Roma (Vatikanets diplomatskole), og han gikk i 1975 i Den hellige Stols diplomatiske tjeneste. Hans første utenlandspostering var i Den dominikanske republikk (1975-78) og i Libanon (1979-83). Senere deltok han deltok på spesialoppdrag i Haiti (1984), Beirut og Damaskus (1986) og var medlem av Den hellige Stols delegasjon til møtene i Konferansen for fred og sikkerhet i Europa, Nedrustningskonferansen i Stockholm i Sverige, Kulturforum i Budapest i Ungarn og de etterfølgende møtene i Wien. I 1988 ble han utnevnt til undersekretær i Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene.

Han ble den 1. desember 1990 utnevnt av den helige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Telepte og sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene, populært kjent som Vatikanets «utenriksminister». Han ble bispeviet av paven den 6. januar 1991 i Peterskirken. I sin nye stilling ble Tauran ikke populær i USA da han i klare ordelag ga uttrykk for Vatikanets holdning til blant annet krigen i Irak i 1991. Han var en sterk tilhenger av FN og av multilateralisme i utenriksspørsmål. Han var utenriksminister i tretten år, og på slutten av perioden var det igjen ny krig i Irak da USA bestemte seg for å styrte Saddam Hussein. Han fratrådte stillingen den 7. oktober 2003 av helsemessige årsaker, etter at paven hadde kunngjort at han ville bli kardinal og dermed var utsett til høyere oppgaver. Han hadde da begynt å lide av det som ble diagnostisert som Parkinson.

Hans sykdom gjorde at han i slutten av 2003 fikk et roligere embete som pavelig arkivar og bibliotekar. I oktober 2003 ble han kreert til kardinal. Etter at hans helsetilstand hadde roet seg, utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) ham i 2007 til president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog og en egen kommisjon for forbindelse med muslimene. Denne oppgaven hadde han til det siste. Tauran utførte den vanskelige oppgaven i en toppdiplomats stil: upretensiøs, tålmodig og saksorientert. I mars 2015 fikk Tauran det ærefulle embetet som Kirkens Camerlengo («kammerherre»), som spiller en stor rolle ved en paves død eller abdikasjon og frem til valget av en ny pave.

Etter konsistoriet den 28. juni talte kardinalkollegiet 226 medlemmer, hvorav 125 under åtti år og dermed stemmeberettigede ved et pavevalg. Etter Taurans død har kollegiet 225 medlemmer, hvorav 124 under åtti år.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)