Budskap til de troende i Tromsø stift

 

 

Kjære troende i Tromsø stift,

i det siste er det skrevet mye i sosiale medier (også i Norge) om kardinal McCarrick, om overgrep i Pennsylvania (USA), om onde gjerninger som har skjedd der.

Vi alle vet at vår Kirke er en annen, men vi er veldig triste, vi lider og gråter.

Vår Kirke er en annen. Vår Kirke er Kristi brud. Kristus har et ydmykt hjerte.

Maria er Kirkens og vår mor. Hun er Herrens ringe tjenerinne.

Vi er med Kristus og Maria.

 

 

Tromsø, august 2018

Mgr. Berislav Grgić

Biskop-prelat av Tromsø