Færre er med i partiene

Siv Jensen og Erna Solberg.jpg

MEDLEMSFLUKT: Den samlede medlemsmassen i våre politiske partier er bare et lite stykke foran medlemstallet for katolikker i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

 

Hvert femte medlem har forlatt Høyre og Frp.

I løpet av de fire første årene i regjeringskontorene mistet Erna Solbergs Høyre og Siv Jensens Fremskrittspartiet hvert femte medlem, melder NTB.

 

Medlemsflukten rammet de to regjeringspartiene hardt under Solbergs første fire år som statsminister. Totalt mistet de to partiene nær 11.000 medlemmer under de fire årene med Høyre-Frp regjering.

 

Verst for Frp

Aller mest blødde Fremskrittspartiet, som måtte se at 22,8 prosent av medlemmene forsvant fra utgangen av 2013 til utgangen av 2017. Høyres fall endte på 17,5 prosent, etter at tre år med avskalling ble snudd til en vekst på 2.000 i løpet av fjoråret.

Også medlemsmassen hos samarbeidspartiene Venstre og KrF krympet kraftig, samtidig som samtlige av opposisjonspartiene opplevde et tilsig av medlemmer.

 

Ni år med fall

Fremskrittspartiets generalsekretær Fredrik Färber sier til NTB at partiet jobber med å snu en fallende trend som startet allerede i 2009.

– Over 3.500 personer meldte seg inn i Frp i 2017, men likevel falt antall betalende medlemmer. Årsaken er at for mange ikke betaler medlemskontingenten og dermed blir slettet som medlemmer. Vi har tro på høy aktivitet i lokallagene med kurs og møter for å klare å beholde flere medlemmer, sier Färber.

 

Erkjennelse

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier at deres medlemstall svinger fra år om annet.

– For noen år siden lå vi godt under 30.000 medlemmer. Så hadde vi en veldig vekst til nær 36.000 i 2013. Deretter gikk det jevnt nedover til 28.500 i 2016, før det snudde opp igjen i fjor, sier han til NTB.

De ni partiene som er representert på Stortinget hadde til sammen 172.500 medlemmer ved utgangen av 2017. Det er 5.000 færre enn da Solberg overtok som statsminister.

 

Kirke i vekst

Med et antall på i alt 172.500 medlemmer i samtlige partier på Stortinget, er nå den samlede medlemsmassen i våre politiske partier bare et lite stykke foran medlemstallet for katolikker i Norge.

– Oslo katolske bispedømme har i 2018 fått godkjent statsstøtte for minst 136.997 katolikker, men vi regner med at tallet vil stige noe, da vi for tiden dobbeltsjekker en kategori medlemmer som også er oppført som medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Trolig havner vi et sted rundt 138.000 endelig godkjente medlemmer for 2017. Vi er tydelig en kirke i vekst, sier Mats Tande, øverste leder av bispedømmets medlemssenter til katolsk.no.

 

Nærmere 190.000 totalt

– Vi må også huske på at til det antallet katolikker som er med i beregningen for statstilskudd, må vi legge til rundt 5.000 katolikker som har D-nummer – ikke fødselsnummer, som myndighetene krever. Ut fra innvandringsstatistikk, estimerer vi også at det utover våre egne lister bor minst 50.000 katolikker i Norge som vi ikke kjenner navnet på, avslutter Tande.

(©NTB og katolsk.no)