Grenseendring

Sandefjord.JPG

GRENSEENDRING: Det er foretatt grenseendringer mellom St. Olav menighet i Tønsberg og St. Johannes døperen menighet i Sandefjord. Kartet viser hvilket område som nå omfatter St. Johannes døperen menighet.

 

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg kunngjør med dette at det har blitt foretatt en grenseendring mellom St. Olav menighet i Tønsberg og St. Johannes døperens menighet i Sandefjord. Med virkning fra 24. juni 2018. 

"Det omfang og de grenser vårt bispedømmes menigheter har, må av og til tas opp til ny vurdering etterhvert som kommunikasjonsutvikling, og andre geografiske og administrative forhold skulle tilsi det. Oslo katolske bispedømme er gått over til å definere sine grenser etter de offentlige grunnkretser", lyder det av dekretet. 

På grunn av dette skal St. Johannes døperen menighet omfavne hele Sandefjord kommune. Det overførte området fra St. Olav menighet i Tønsberg er derav bestemt ved grunnkretstabell.

 

Se detaljert kart over alle menighetene i Norge

 

De stedene som er overført fra St. Olav menighet til St. Johannes ut ifra tabellen er:

Skjelland, Døvle, Prestegården, Askjem, Gravdal, Gran, Bråvold, Skarsholt, Torp, Dalsroa, Bøen, Moa, Skjelbred, Haimdal, Råstad, Melsomvik, Vadum, Solnes, Horntvedt, Vennerød, Borgen, Fossnes og Kværne.