Livsvernseminaret 2018

 

Årets livsvarnseminar i regi av Oslo katolske bispedømmets pastoralavdeling vil bli holdt lørdag 15. september kl. 10 - 15.30.

 

Skjermbilde 2018-09-14 kl. 09.43.08.jpg

Først holder Morten Dahle Stærk fra Menneskeverd et innslag om «Bioteknologiloven, menneskeverdet og foreldreskap».

Videre vil man høre fransiskanerpater Hallvard Hole med tema «Familien som Livets Helligdom».

Så blir det innslag med tema «Nettverk for katolske helsearbeidere» ved lege Katarzyna Jachimowicz. Jachimowicz var fastlege i Sauherad kommune, men ble sagt opp da hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn kobberspiral på kvinnelige pasienter.

Til slutt kommer av livsvernprisvinnerne Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen for å foredra over tema «Å ta imot et annerledes barn». De vant lisvernprisen for sitt engasjement for de såkalte trisomi-barna. Det er barn som er født med kromosomfeilen trisomi 18 (Edwards Syndrom).

Siden det blir servert lunsj, er det fint om man melder seg på innen 8. september til pastoral@okb.katolsk.no.

 

Velkommen!