NEKs sommerleir 2018

NEK sommerleir 2018.jpg

NORGES ELDRE KATOLIKKER: Det ble også i år arrangert sommerleir for eldre katolikker på Mariaholm. Noen og førti personer deltok på leiren fra 21.–24. juli.

 

Norges eldre katolikker (NEK) er en ung blomst i vår katolske flora. I fire somrer har organisasjonen arrangert sommerleir for eldre – dvs. katolikker over 55 år. Og i år gikk leiren av stabelen fra 21. juli om ettermiddagen til 24. juli om formiddagen.

 

Tekst og foto: Nikoline Myklevik og Gunnar Markussen 

 

Noen og førti fra begynnelsen av 60-årene til godt opp på 80-årene deltok på årets leir. Felles for de fleste er å søke et katolsk fellesskap, samt utvikle sin tro. Pater Rory Mulligan S.M var leirprest og ga oss en liten «impuls» hver dag med utgangspunkt i tre mystikere fra antikken til våre dager, nemlig Johannes TaulerDorothy Day (må ikke forveksles med Doris Day) og Hesykius av Sinai.

Johannes Tauler var en av store mystikere fra Rhinland og levde på tidlig 1400-tall. Temaet var hvordan Gud frister oss til å gjøre hans vilje: «Fiskeren kaster kroken for å fange fisk, men han greier det ikke med mindre fisken biter på kroken … På samme måte har Gud kastet sin fiskekrok, sitt agn, sitt garn … for å dra oss til seg».

Dorothy Day var fra New York født i 1897 og død i 1980. Hun var en aktivist og grunnlegger av ukeavisen «The Catholic Worker». Hun la vekt på at handling måtte følge ord. «Det var menneskelig kjærlighet som hjalp meg å forstå guddommelig kjærlighet. Menneskelig kjærlighet på sitt beste gir et glimt av Guds kjærlighet for mennesket».

Hesykius av Sinai var abbed i klosteret «Den brennende busk» på 700-tallet. Hans forkynnelse kretset om Bartimeus svar til Jesus: «Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm deg over meg, en synder». Vi skal be som barn – i tillit, trygghet og ro – at vi kan leke foran Gud som Guds frie barn.

 

På søndagen kom også biskop Bernt I. Eidsvig på besøk og kåserte over temaet «Hvordan ville Norge vært uten reformasjonen?». Biskopen lot seg ikke friste til å komme med noen klar kontrafaktisk redegjørelse, men kommenterte en del utsagn som var fremme i markeringen av fjorårets reformasjonsjubileum. Som et eksempel kan nevnes: «Var demokratiet et resultat av reformasjonen, eller var eneveldet den mer nærliggende konsekvensen». Det var enighet om at biskopens innlegg hadde fortjent et større publikum.

NEKs sommerleir 2018.jpeg

SOMMERLEIR: Tid til å ta et bad ble det også i det varme været.

 

På mandagen kom pater Arne Marco Kirsebom SSCC. og fortalte om sine erfaringer som prest i Argentina; nærmere bestemt i et fylke rett vest for Buenas Aires. I menigheten hvor han jobbet var det opptil flere kapeller med egen organisering av aktivitetene, og hvor disse ble ledet av legfolk. Disse kapellene fikk ikke messe hver søndag, så i de mellomliggende ble det holdt gudstjeneste uten prest, og kommunionen ble delt ut basert på konsekrerte hostier. Pater Arne mente at slik modeller kunne prøves ut i Norge også; særlig der hvor menigheten omfattet store geografiske områder. Katekesen i Argentina var basert på «familiekatekese» hvor prestene underviste kateketene som skulle undervise foreldrene som igjen skulle undervise barna. Med jevne mellomrom var alle samlet for en felles gjennomgang. Dette opplegget fungerte bra i henhold til pater Arne.

I tillegg ble det tid til en utflukt til Enebakk kirke og bygdetun. Kirken er fra 1100-tallet og er en av landets eldste steinkirker. Kirken er viet til Den hellige Bottolf som er vernehelgen for handel. Kirken ligger ved et gammelt veikryss mellom veien nord-/sørover langs Øyeren og øst-/vestover til/fra Sverige, så her har det nok vært en del handel. På bygdetunet fikk vi informasjon bl.a. om at Enebakk ikke kun har vært en jordbruksbygd, men også en betydelig trelastbygd.

 

Vel møtt til neste års leir!