Pave Frans roses

Rinofisichella01.jpeg

STØTTER PAVE FRANS: – Å bevare troens innhold, betyr ikke at man skal mumifisere den. Guds ord skal ikke legges i en møllpose, sier erkebiskop Rino FisichellaDet pavelige råd for nyevangelisering. Foto: Riccardo Rossi, Wikimedia.

 

Pave Frans endring av artikkel 2267 i Den katolske verdenskatekisme om dødsstraff, og understrekningen av at Kirken nå skal arbeide for å avskaffe dødsstraff over hele verden, roses og hilses velkommen både av norske lederskribenter og av en rekke amerikanske biskoper.

 

«Det er i dette virvaret av kryssende hensyn at paven er nødt til å navigere. Det er en øvelse som krever tradisjonsforståelse og klokskap – og kanskje mest av alt: mot. Pavens eksplisitte fordømmelse av dødsstraff viser at dette er en dyd han besitter,» skriver avisen Vårt Land på lederplass, onsdag den 8. august, om pave Frans syn på dødsstraff.

 

Svært godt mottatt

Både Vatican News og nyhetsbyrået kathpress melder at katekismeendringen og den tydelige fordømmelsen av dødsstraff også er blitt svært godt mottatt av biskoper i en rekke amerikanske bispedømmer.

Erkebiskopen av Los Angeles, José Gómez, sier i en uttalelse at han er «takknemlig overfor pave Frans fordi han stiller seg i spissen for den internasjonale kampen om å avskaffe dødsstraff over hele verden.»

 

Videreutvikling

«Denne nødvendige videreutvikling av Kirkens lære om dødsstraff ble innledet allerede under pavene Johannes Paul II og Benedikt XVI.» Ifølge Gómez har Kirken nå forstått at «i praksis oppnår man straffens tradisjonelle hensikter bedre med ikkevolds-midler.»

Imidlertid betyr ikke fordømmelsen av dødsstraff, ifølge Gómez, at en potensielt dødsdømt forbryter nå er «på samme nivå som et offer for forbrytelser som abort og eutanasi.» De siste tilfellene innebærer at man tar «uskyldig liv og dette er alltid dypt umoralsk.» Derimot er mennesker som finnes skyldige og dømmes av domstoler i rettsstater «per definisjon ikke uskyldige.»

 

I flere år

Biskopen av Venice i Florida, Frank Dewane, minner om at USAs bispekonferanse allerede i flere år har kjempet for å avskaffe dødsstraff. Hvert menneskeliv har «samme ubestridelige verdi», sier han.

Tre biskoper i Nebraska har uttalt at i deres delstat er fengselssystemet så bra og effektivt at det unødiggjør dødsstraff.

 

Catholic League kritisk

Derimot retter konservative katolske lobbygrupper kritikk mot læreforandringen om dødsstraff.

«Jeg mener at flere av dem som tilhører bevegelsen Pro Life har en følelse av at pave Frans nå ikke lenger setter våre anstrengelser like høyt,» sier Bill Donohue, leder for den innflytelsesrike Catholic League, til avisen Washington Post.

«Hvorfor var det egentlig nødvendig med denne endringen?» spør han. «Jeg finner ingen forklaring i kommentarene fra Vatikanet. Det finnes ikke noe som bidrar til å klargjøre hvorfor noe som lenge har vært læren nå plutselig ikke har noen verdi lenger. Alt dette kommer bare til å forvirre legfolket,» ifølge Bill Donohue.

 

Anti death penalty.jpg

NEI TIL DØDSSTRAFF: Dette tydelige nei til dødsstraff, som pave Frans har fått skrevet inn i katekismen, «er i kontinuitet med læreembedet slik det til nå har vært utøvd», sier Fisichella. Foto: REUTERS/Nick Oxford/NTB Scanpix

 

Ny kontekst

Den kompromissløse fordømmelsen av dødsstraff er i overensstemmelse med læremyndigheten, understreker på den andre siden erkebiskop ved den romerske kurie, Rino Fisichellapresident for Det pavelige råd for nyevangelisering, på mandag i en samtale med Vatican News.

Dette tydelige nei til dødsstraff, som pave Frans har fått skrevet inn i katekismen, «er i kontinuitet med læreembedet slik det til nå har vært utøvd», sier Fisichella. «Det handler om en virkelig utvikling av trosinnholdet, ettersom pave Frans begrunner spørsmålet om dødsstraff med fast blikk på menneskeverdet, i dette tilfellet forbryteren, og dermed også med blikket på en ny kontekst.»

 

Endret perspektiv

Katekismen fra 1992 argumenterte noe annerledes. Ifølge den dreide det seg ved dødsstraff om et ønske om å «beskytte samfunnet mot en mulig voldsom angriper, når det ikke fantes andre tilstrekkelige midler til å garantere beskyttelsen av samfunnet enn gjennom å henrette forbryteren,» forklarer Fisichella.

«Men nå ligger, på grunn av en perspektivforskyvning, tyngdepunktet ikke lenger på å beskytte mennesker som er truet, ikke fordi at det ikke lenger skulle være et grunnleggende prinsipp i den katolske morallæren. Nå ligger tyngdepunktet på menneskeverdet, også forbryterens,» understreker erkebiskopen.

 

Ikke frata

Selv pave Frans har overvunnet et «begrenset syn» på en forbryters utviklingsmuligheter.

«Han sier at ingen kan fratas sine muligheter til rehabilitering, og tilbakeføring til samfunnet. Det forutsetter at staten har mulighet til å legge vekt på dette. Også den dømte må på sin side anstrenge seg, men ingen kan frarøves muligheten til å påbegynne et nytt liv,» poengterer Fisichella.

«Selv om det finnes en rekke eksempler på tilbakefall, finnes det også mange eksempler – som vi takker Herren for – på omvendelse, rehabilitering og forsoning mellom den skyldige og offeret, eller offerets familie.»

 

Ikke i en møllpose

Som Fisichella har skrevet i L’Osservatore Romano: å bevare troens innhold, betyr ikke å «mumifisere» den. Han minnet om pave Frans tale på 25 års dagen for Katekismens offentliggjøring om at Guds ord ikke kan «legges i en møllpose som et gammelt ullteppe som skal beskyttes mot skadedyr.»

«Tradisjonen er levende,» påpeker Fisichella, «og om den ikke holdes levende av et levende læreembede, da er den ikke lenger tradisjon.»

Fornyelsen i spørsmålet om dødsstraff er «et virkelig avgjørende skritt, som også kommer til å hjelpe katolikker i deres engasjement i det sosiale og politiske livet i deres hjemland.»