Paven ba om tilgivelse for misbruk

 

Se den pavelige messen i sin helhet:

 

 

Søndag 26. august ba pave Frans om unnskyldning og tilgivelse for Kirkens overgrep mot irske barn, kvinner og menn. Den historiske gesten ble fremsagt i den pavelige messen under Verdensmøtet for familien, Dublin, Irland.  

 

Tekst: Vatican News

Paven talte på spansk da han listet opp en rekke former for misbruk som Kirken i Irland har gjort seg skyldig i. Han viste deretter til sitt møte med åtte overgrepsofre lørdags kveld. Med utgangspunkt i deres historier, sa paven at han ville «legge disse misgjerningene frem for Guds barmhjertighet og be om tilgivelse for dem». 

Pavens bønn om tilgivelse var like enestående som overraskende. Den kom under Syndsbekjennelsen, som fremsies av alle i en generell bekjennelse og avsluttes med at celebranten meddeler absolusjonen. Pavens bønn og unnskyldning ble simultanoversatt av hans tolk, Mgr. Mark Miles.

 

Pavens bønn om tilgivelse:

I går møtte jeg åtte irske ofre for makt-, samvittighets- og sexmisbruk. Med utgangspunkt i det de fortalte meg, vil jeg legge disse misgjerningene frem for Guds nåde og be om tilgivelse for dem. 

Vi ber om tilgivelse for overgrep som har funnet sted i Irland: Maktmisbruk, misbruk av samvittighet og for seksuelt misbruk begått av personer med ansvarsfulle posisjoner i Kirken. Spesielt ber vi om tilgivelse for misbruk begått i forskjellige institusjoner drevet av mannlige eller kvinnelige ordensfolk eller andre medlemmer av Kirken.  Vi ber dessuten om tilgivelse for alle tilfeller av utbytting av mindreårige som manuell arbeidskraft. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for den tiden der vi som Kirke ikke tok vare på ofrene for misbruk, når de på forskjellige måter søkte rettferdighet og sannhet. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for de medlemmer av Kirkens hierarki som ikke tok ansvar i disse smertefulle situasjonene, men istedenfor fortiet ofrenes klagemål. Vi ber om tilgivelse.

Vi ber om tilgivelse for de barn som ble tatt fra sine mødre og for alle de gangene vi sa til mødre som lette etter sine barn – og barna som lette etter sine  mødre, at dette var en dødssynd. Det var ingen dødssynd, men Det fjerde bud. Vi ber om tilgivelse.

Herre, bibehold og styrk vår skam og anger. Gi oss styrke til å overholde våre løfter, slik at slike ting aldri hender igjen og rettferdigheten skje fyllest.

 

Amen

 

Flere saker fra Vatican News

 

Les også: