Quiz Maryjny

DSC_0372.JPG

Zdjęcie: Marta Tomczyk-Maryon

 

 

Zapraszamy do rozwiązania quizu, w którym sprawdzicie swoją wiedzę o Najświętszej Maryi Pannie. Czy potraficie odpowiedzieć na wszystkie pytania?

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

1. Rodzicami Maryi byli:

a) Joachim i Anna

b) Jan i Elżbieta

c) Heli i Anna

 

2. Jak miał na imię anioł, który nawiedził Maryję?

a) Gabriel

b) Michał

c) Rafał

 

3. W jakim mieście mieszkała Maryja z Józefem?

a) W Betlejem

b) W Jerozolimie

c) W Nazarecie

 

church-window-3434710_960_720.jpg

4. Kiedy po raz ostatni Pismo Święte mówi o Maryi?

 a) Gdy modliła się z apostołami po wniebowstąpieniu Jezusa

 b) Gdy stała pod krzyżem

 c)  Kiedy towarzyszyła Chrystusowi w czasie drogi krzyżowej

 

5. Pozdrowienie anielskie to inaczej modlitwa:

a) Bogurodzica

b) Zdrowaś Mario

c)  Magnicicat

   

6. Wniebowzięcie NMP świętują:

a) Wyłącznie rzymscy katolicy

b) Rzymscy katolicy i protestanci

c)  Rzymscy katolicy, ormianie Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici

 

7. Któremu papieżowi zawdzięczamy dogmat o Wniebowzięciu

Najświętszej Maryi Panny?

a) Janowi Pawłowi II

b) Piusowi XII

c)  Franciszkowi

 

8. Skąd się wzięło w Polsce określenie 15 sierpnia mianem święta Matki Bożej Zielnej?

a) Stało się tak na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty. Tego dnia poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż.

b) 15 sierpnia według tradycji jest obchodzone żydowskie święto urodzaju

c)  Nie ma żadnego wytłumaczenia

 

9. Pieta to wizerunek przedstawiający:

a) Maryję depczącą szatana

b) Maryję z Dzieciątkiem na rękach, które błogosławi świat

c)  Maryję z martwym ciałem Chrystusa, które leży na jej kolanach

 

10. Maryja w protestantyzmie:

a) Jest uznana za godną szacunku, ale odrzuca się Jej kult

b) Jest pogardzana

c)  Odrzucana jest jej rola w historii zbawienia

 

11. W niektórych miesiącach Kościół odprawia codzienne nabożeństwa maryjne. Jakie to miesiące?

a) Maj i październik

b) Luty i maj

c)  Styczeń i luty

 

12. W okresie Adwentu odprawiane są codziennie wczesnym rankiem (rzadziej wieczorem) roraty. Jest to Msza św. ku czci:

a) Świętego Józefa

b) Chrystusa Króla

c)  Najświętszej Maryi Panny

 

13. Matka Boża Bolesna Królowa Polski czczona jest w sanktuarium w:

a) Częstochowie

b) Licheniu

c) Krakowie

 

14. Pieśń Czarna Madonna odnosi się do wizerunku Matki Boskiej

a) Licheńskiej

b) Częstochowskiej

c)  Bocheńskiej

 

800px-Original_Black_Madonna_of_Częstochowa.jpg15. Jak nazywa się ten wizerunek?

a) Matka Boska Częstochowska

b) Matka Boska Nieustającej Pomocy

c)  Matka Boska Różańcowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 flowers-3390630_960_720.jpg

 

Odpowiedzi:

1-a, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b, 8-a, 9-c, 10-a, 11-a, 12-c, 13-b, 14-b, 15-a.