Reaksjoner på pave Frans’ «Brev til Guds folk»

 

sxa84da1.jpg

REFLEKSJON OG HANDLING: Den britiske erkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, oppfordrer de troende til å reflektere over pavens ord for deretter å handle. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth 

 

20. august offentliggjorde Vatikanet pave Frans’ «Brev til Guds folk». Brevet er et kraftfullt oppgjør med «enhver form for misbruk», og paven advarer mot klerikalismens farer og oppfordrer troende til bønn og botsgang: Det vil vekke vårt engasjement for en ny omsorgskultur som sier «aldri igjen» til overgrep mot barn eller sårbare voksne.

 

Tekst: katolsk.no 

 

Brevet er stilet til alle troende katolikker, formen er svært klar – og budskapet er dessverre fremdeles høyaktuelt etter nye avsløringer av overgrep i blant annet Chile og USA.  Irland, som paven besøker til helgen, har heller ikke lagt de mange og alvorlige historiene om misbruk bak seg. Reaksjonene på brevet har ikke latt vente på seg.

Sr. Anne Bente Hadland, priorinne på Katarinahjemmet og medlem av kongregasjonens generalråd, har lenge vært engasjert i Kirkens arbeid med å granske, avsløre og ansvarliggjøre overgripere. Hun er glad for at pave Frans kom med en beklagelse i denne situasjonen som ikke bare Kirken i USA, men alle, lider under.

– Jeg tar oppfordringen hans til bønn, bot og faste alvorlig. Men jeg reagerer litt på denne nesten ensidige betoningen av at vi kollektivt skal ta ansvar og gjøre bot. Jeg er redd det kan bli (enda) en erstatning for å sette navn på problemer og personer. Vi må selvsagt be, og be hardt, men det må også handling til. Og det kan ikke vente stort lenger, sier sr. Anne Bente. 

 
Vi er alle hyrder

Presidenten for Den amerikanske bispekonferansen, kardinal og erkebiskop av Galveston-Houston Daniel DiNardo, sier i en uttalelse:

– Jeg er takknemlig for Den hellige fars «Brev til Guds folk» og måten han reagerer på storjuryen i Pennsylvanias granskning av Kirken og andre nylige avsløringer.

Den amerikanske kardinalen trekker frem pavens Pauli ord til brevmottagerne: «For om ett lem lider, lider alle de andre med.» (Kor 1, 12 – 26).

– Det viser oss at han skriver til oss alle som hyrder, hyrder som vet hvordan synd kan ødelegge liv, skriver kardinal DiNardo.

 

sya5932e.jpg

BER OM HANDLING: Marie Collins, irsk overgrepsoffer og aktivist, er takknemlig for pavens klare fordømmelse av både overgrepene og forsøkene på å skjule dem, men savner konkrete tiltak for å bekjempe fremtidig misbruk i Kirken. Foto: REUTERS/Tony Gentile  

 

Etterlyser konkrete tiltak

25. og 26. august besøker paven Irland under Verdensmøtet for familier. Pavens deltagelse blir imøtesett med stor spenning, og en rekke irske biskoper og ofre for overgrep reagerte raskt og tydelig på Den hellige fars brev. Én av fire, en irsk organisasjon for overgrepsofre, uttrykte «skuffelse og frustrasjon» over budskapet. De mener at brevet inneholder «meningsløse unnskyldninger», og ber pave Frans legge frem forslag til konkrete tiltak mot overgrep fra geistlige, ifølge Catholic News Agency (CNA).

Marie Collins, kjent irsk overgrepsoffer, både roser og kritiserer pavens brev. Hun er glad for hans oppriktige beklagelse av at Kirken har dekket over overgripernes handlinger, men deler organisasjonen Én av fires kritikk av mangelen på konkrete tiltak.

– Brevet mangler det aller viktigste, nemlig en plan for hvordan de som dekket over overgrepene, skal holdes ansvarlig for sine handlinger, sier Collins til National Catholic Reporter (NCR).

Collins var medlem av Kommisjonen for beskyttelse av barn inntil 2017 da hun trakk seg i protest.

– Det som virkelig betyr noe er ikke gode intensjoner, men hva du faktisk gjør. Historien vil dømme pave Frans utfra hans handlinger, ikke hans forsetter, sier Collins til NCR.

Den australske erkebiskop Mark Coleridge, president for Den australske bispekonferansen, deler Collins vurdering:  

– Dette er viktige ord fra paven, men ord er ikke nok. Nå er tiden inne for handling på mange nivåer.  

  

Møter irske ofre

Den hellige stols kommunikasjonsdirektør Greg Burke bekreftet tirsdag at pave Frans sannsynligvis kommer til å møte irske overgrepsofre mens hans besøker Verdensmøtet for familier. Møtene vil være private, og blir først offentliggjort etter å ha funnet sted.

– Det er essensielt at vi erkjenner alvoret i det som har skjedd. Paven har også tidligere uttrykt sin dype anger, men jeg tror det var viktig at han skrev dette brevet, sier biskop Brendan Leahy av Limerick, Irland, til CNA.

Den britiske erkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, sier i en uttalelse at han deler pave Frans’ «sorg og skam» etter de siste overgrepsskandalene i Kirken. Han oppfordrer troende til å reflektere over pavens budskap og til å handle.

– Vi må begynne med å fornye vår hellighet, noe som bare skjer ved bønn og botsgang, sier den britiske kardinalen.

 

Oppmuntret kommisjon

Vatikankommisjonen for beskyttelse av barn kunngjorde tirsdag 21. august at den er oppmuntret i sitt arbeid av pave Frans’ «Brev til Guds folk» om overgrep i Kirken. Kommisjonsmedlemmene takker Den hellige far for hans «sterke ord og anerkjennelse av den smerte og lidelse som ofrene for seksuelt misbruk har følt, misbruk av makt og samvittighet begått av en del medlemmer av Kirken.».

Flere ofre for misbruk uttrykker også glede over pavens tydelige tale:

– Jeg setter pris på at Vatikanet og paven tar i bruk et tydelig språk med ord som ‘kriminalitet, lovbrudd, rettsforfølgelse og dekkoperasjoner’, sier det chilenske overgrepsofferet Juan Carlos Cruz, som lenge kjempet for rettsforfølgelse av den nå dømte chilenske presten Fernando Karadima.

 

Les også: