De nordiske biskopene står samlet bak pave Frans

 

Pressemelding fra Den nordiske bispekonferansen

td1b761d.jpg

BØNN OG STØTTE: Biskopene inviterer de troende i sine respektive land til en dag med faste 5. oktober 2018 og til en dag med bønn for pave Frans og Kirken på rosenkransfesten 7. oktober 2018. Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi

 

 

Nordiske biskoper støtter pave Frans

Szczecin, 10.09.2018: Ved avslutningen av høstsamlingen i polske Szczecin, stilte de nordiske biskopene seg samlet bak pave Frans og forsikret ham om sin bønn og støtte.

I et brev til pave Frans forsikrer biskopene Den hellige far om sin bønn og støtte i en tid der «Kirken nesten rives fra hverandre på grunn av stridigheter, og i det siste også av angrep på din person». Biskopene inviterer også de troende i sine respektive land til en dag med faste 5. oktober 2018 og til en dag med bønn for paven og Kirken på rosenkransfesten 7. oktober 2018.

I klare ord fordømmer biskopene de nylig avslørte tilfellene av seksuelt misbruk i kirkelige institusjoner, samt ethvert forsøk på splittelse innad i Kirken: «Seksuelt misbruk, maktmisbruk og indre strid helt opp til de høyeste organer, formørker Kirkens ansikt …  Måtte fasten og bønnen åpne oss, slik at vi får øynene opp for smerten og uretten i denne verden, og vår sult og tørst etter rettferdighet vekkes», skriver biskopene i brevet til de troende i sine bispedømmer.

 

Flere meddelelser fra bispekonferansen i Szczecin: 

 
Hyrdebrev: «Jeg kommer tilbake»

Relikviene til den hellige Teresa av Lisieux og hennes foreldre Louis og Zelie Martin, vil i tiden 28. september til 29. november 2018 være på rundreise i alle de nordiske landene. I hyrdebrevet som er offentliggjort i denne anledningen, peker biskopene på nødvendigheten «av at vi ikke minst i våre sekulariserte land, som katolikker har et stort ansvar for å vitne om Kirkens sanne natur som en kjærlig mor for alle dem som ikke føler seg elsket og ikke sett».

 

Ungdomssynode

Et viktig tema på bispesamlingen var den kommende bispesynoden der temaet er «Ungdom, tro og kall». «Takknemlighet for kallet, tillit til ungdommen og overføring av ansvar i stedet for usunne kontrollmekanismer er viktig for å kunne ønske ungdom velkommen i vår kirke og på en adekvat måte ledsage dem på deres åndelige vei», fremholdt biskopene.

 

Mange gudstjenester i erkebispedømmet Szczecin-Cammin

I løpet av samlingen feiret biskopene flere gudstjenester med menighetene i Szczezin, i tillegg til en økumenisk gudstjeneste i Mariakirken i Chojna med mange troende fra Polen og Tyskland.

 

Les mer