Diakon Lars Jul Hansen er død

 

Diakon Lars Jul Hansen døde natt til den 4. september 2018 etter lengre tids sykdom.

 

Lars Jul Hansen ble viet til permanent diakon i Oslo katolske bispedømme den 8. januar 2012 av biskop Bernt I. Eidsvig.  Han hadde sitt virke delvis i St. Franciskus i Arendal og i St. Olav domkirkemenighet i Oslo fra sommeren 2015.
Han ble innsatt som lektor i januar og som akolytt i juni 2011. Han vil bli husket for sine mange gode prekener.

Lars Jul Hansen ble født den 5. august 1948. Han gikk på Oslo katedralskole, var vitenskapelig assistent for filosof Arne Næss på slutten av 1960-tallet, før han tok en cand.mag-grad i filosofi, religionshistorie og kinesisk i 1971.

Han studerte medisin i Oslo 1972-78 og hadde turnustjeneste i Arendal og Bygland 1978-80. Mellom 1981 og 2015 arbeidet han på gynekologisk avdeling ved ulike sykehus. For seks år siden fikk han et meget alvorlig hjerteattakk, men fortsatte sin tjeneste så langt helsen tillot.

Han etterlater seg kone og tre voksne barn.

Diakon Lars Jul Hansen begraves 18. september 2018 kl. 13.00 fra Atrå kyrkje i Tinn.

Det feires også requiemmesse i St. Olav domkirke i Oslo mandag 24. september kl 18.00.

Biskop Bernt Eidsvig er hovedcelebrant.Må det evige lys skinne for ham.