Halvdagsretrett om hverdagshellighet i Lunden kloster

Halvdagsretrett_Hellighet_Lunden.JPG