Livsvernseminaret 2018: Hvordan skape nettverk for katolske helsearbeidere?

 

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz, som nå kjemper i Høyesterett for å utvide den norske samvittighetsfriheten, innledet om å bygge samarbeid til støtte for katolsk helsepersonell og andre som bekjenner seg til kristne verdier.

 

Tekst og foto: Marta Tomczyk-Maryon

 

kataja.jpg

Dr. Jachimowicz (bildet) pekte på flere norske organisasjoner som har programmer i tråd med slike verdier: Norges Kristelige Legeforening (NKL), Menneskeverd, Amathea og MoraFarBarn.no.

Utfra sin egen erfaring reflekterte Katarzyna Jachimowicz over hvordan man kan støtte folk som vil forsvare sine kristne verdier på arbeidsplassen. Hun spurte om hvordan dette best kunne gjøres, ved etablering av en ny organisasjon eller bruk av eksisterende, for eksempel NKL?

Hun viste også til polske «pro life»-prosjekter, som kan danne modell for Norge.

Den polske legen understreket at det er viktig ikke å kritisere det norske abortsystemet, men heller påpeke positive eksempler og mulige løsninger. Emner som abort og prevensjon kan for eksempel bli  inkludert i programmer for katekese og bli diskutert i katolske medier.

Hvorfor du at det bør opprettes en organisasjon som støtter kristne som arbeider i helsesektoren?

– Behovet dokumenteres av hele min historie. Uten støtte fra gruppen som sto bak meg, ville ingenting skjedd, sier hun.

 

 

Les mer