Livsvernseminaret 2018: «Mennesket er mer verd i kraft av hva det er, enn i kraft av hva det har»

 

 

P. Hallvard Thomas Hole OFM innledet om familien som helligdom i livet under årets Livsvernseminar. Utgangspunktet for foredraget var overbevisningen om at «mennesket er mer verd i kraft av hva det er, enn i kraft av hva det har». P. Hole understreket at både vår menneskelighet og hellighet uttrykker seg i fellesskap med andre, slik som familien.

 

Tekst og foto: Marta Tomczyk-Maryon

 

Hole.jpg

– Hvorfor er Kirken hellig? Fordi Gud er der. På samme måte er familien og mennesket hellig fordi de er skapt av Gud. Og denne helligheten skjer ikke uten andre; vi vokser ikke opp til hellighet, vi lever ikke med Gud uten andre. Hellighet skjer i samfunnet – og fremfor alt i familien, sa p. Hole.

Hole kom i sitt foredrag inn på sammenhengen mellom abort og den dekonstruksjon av familien som vi er vitne til nå. Hva er årsak og hva er virkning?

– Det er gjensidig effekt. Abort tilbyr verdier som er fiendtlige mot familien, og på den annen side skaper dekonstruksjonen av familien igjen dette abortive klimaet, sier p. Hole.

 
Livet, en gave fra Gud

Familiens hellighet skyldes først og fremst at det er et «sted» hvor livet tas imot som en gave fra Gud og der hele mennesket trer frem, fra fødsel til naturlig død. Familien forstått på denne måten er en motvekt til «prevensjonsmentaliteten» som fremmer abort og står i motsetning til livet. Broder Hole avsluttet sitt foredrag med pave Frans’ angelus fra 24. juni 2018:

Måtte den salige Jomfru hjelpe oss til å forstå at det finnes et avtrykk av Gud, livets kilde, i ethvert menneske. Måtte hun, Guds Mor og vår Mor, gjøre oss mer bevisste på at foreldre er Guds assistenter når de får barn. Det er et misjonsoppdrag som sannelig er vakkert, og gjør enhver familie til en livets helligdom, et sted hvor enhver barnefødsel vekker glede, undring og takknemlighet

Pave Frans

 

Les mer