Norwegia naruszyła prawa dziecka - wyrok w Strasburgu

baby-623417_1920.jpg

 

Agencja NTB podała wiadomość, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że Norwegia naruszyła prawa człowieka w sprawie o dobro dziecka.

Sprawę do Trybunału w Strassburgu wniosła obywatelka norweska pochodzenia romskiego.

Kobieta wniosła sprawę po tym, jak na skutek decyzji barnevernet całkowicie utraciła kontakt ze swoim dzieckiem. W roku 2008 została ona pozbawiona możliwości opieki nad dzieckiem, które zostało przeniesione do rodziny zastępczej, a w roku 2011 adoptowane.

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił jednomyślny wyrok, stwierdzając, że Norwegia naruszyła artykuł 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi o tym, że każdy ma prawo do poszanowania życia rodzinnego.

 

Art. 8. EKPCz

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1.

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2.

Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

 

Trybunał zasądził również wypłatę odszkodowania, Norwegia musi wypłacić kobiecie 25 tysięcy euro (ok. 245 tysięcy koron).

 

Inne sprawy

NTB podaje, że ta sprawa jest jedną z wielu jakie są wnoszone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ostatnich latach dziesięć takich spraw zostało przyjętych przez Trybunał. Ocenia się w nich prawa rodziców oraz potrzeby dzieci do opieki.

Sprawy to pojawiają się w Strassburgu coraz częściej, co wynika z fali europejskiego protestu wobec norweskiej instytucji barnevernet.

Jak do tej pory w trzech sprawach oddalono zarzuty wobec Norwegii, a pięć innych jest nadal rozpatrywanych.  Najczęściej stroną poszkodowaną są cudzoziemscy.

W tym roku toczyła się sprawa, którą wniosła kurdyjska kobieta pozbawiona prawa do  opieki nad dwojgiem swoich dzieci. W przypadku tej sprawy sąd w Strassburgu oddalił zarzuty i stwierdził, że Norwegia nie naruszyła Art. 8. EKPCz