Nytt menighetsråd i St. Hallvard

 

Nytt MR_Halden.jpg

MENIGHETSRÅD: Det er blitt valgt nytt menighetsråd i St. Hallvard menighet i Oslo for perioden 2018 – 2020.

 

Det har den siste tiden blitt holdt menighetsrådsvalg i mange menigheter. I St. Hallvard menighet i Oslo er valget klart, og det nye menighetsrådet som ble konstituert 11. september består av følgende:


Medlemmer:

Arthur Haakonsen (leder), Hung Nguyen (nestleder), Stian Erdal, Johan Fosse, Phan Thi Kim Chi, Angelina Stanko, Darko Wakounig (utnevnt), Dominik Wojtyczka

 

Varamedlemmer:

Yosief Hawaria Belay, Maria Claris Rajakumar, Almaz Arefe