Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Frode Eikenes er fra 30. september 2018 utnevnt til sogneprest i St.a Elisabeth menighet på Eikeli.  

Han innsettes i embedet samme dag, i messen på engelsk kl. 09.30 i St.a Elisabeth kirke, av biskop Bernt Eidsvig.