«Paven er rolig, men i kurien er folk fylt av bitter skuffelse og rastløshet»

 

 td1b9605.jpg

SINNSRO: – Paven er en mann av stor sjelefred, selv konfrontert med slike hendelser som åpenbart leder mange til å føle bitter skuffelse så vel som stor rastløshet, sier kardinal Pietro Parolin. 

 

 

Kardinal Pietro Parolin, Vatikanstatens utenriksminister, forteller om stemningen i kurien etter tidligere nuntius Carlo Maria Viganòs beskyldninger mot pave Frans.

 

Tekst: Andrea Tornielli, Vatican Insider
Vatikanstaten

 

Paven bevarer sinnsroen, til tross for vanskelighetene. Men i Vatikanet råder «bitter skuffelse» og «rastløshet». Med disse ordene kommenterer for første gang kardinal Pietro Parolin det beryktede brevet som Carlo Maria Viganò, tidligere apostolisk nuntius til USA, offentliggjorde søndag 26. august.

Brevet, som er fylt med beskyldninger mot paven, er elleve sider langt og har blitt omtalt i medier verden over. Det har påført pave Frans’ samarbeidspartnere «stor smerte», bekrefter kardinalen og statssekretæren for Den romerske kurie, Ifølge Viganò ble pave Frans gjort kjent med sexovergrepene som skal ha blitt begått av kardinal og tidligere erkebiskop av Washington Theodore McCarrick, allerede i 2013. Den tidligere nuntius påstår deretter at paven skal ha bestemt seg for ikke å foreta seg noe. Anklagen rammer også kardinal Parolin og andre ledende geistlige i Den romerske kurie.

Brevet, med alle sine allerede omtalte mangler og motsigelser, har ikke endret Den hellige stols virksomhet. Sist uke var en rekke fremtredende embedsmenn samlet til mottagelse med musikk og meksikansk mat i én av Vatikanmuseets haver. Tilstede var også kardinaldiakon Giuseppe Bertello, president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten, og erkebiskop Paul Richard Gallagher, sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene. Mot slutten av denne kveldens mottagelse satte kardinal Parolin av tid til samtale med Vatican Insider.

 

szb09428.jpg

NÆR MEDARBEIDER: Kardinal Pietro Parolin, pavens nære medarbeider, sier i et intervju med Vatican Insider at pave Frans har beholdt sinnsroen til tross for det oppsiktsvekkende angrepet fra Carlo Maria Viganò, Vatikanstatens tidligere nuntius til USA. Foto: REUTERS/Stefano Rellandini

 

Hva gjør paven etter disse vanskelige dagene?

– Jeg har lest en meddelelse fra Vatikanets Pressekontor som sier at paven er fredfull. Det stemmer med hva jeg selv har sett denne uken – og jeg var med ham både under og etter reisen til Irland: Han virker å være fylt av sinnsro. Paven er en mann av stor sjelefred, selv konfrontert med slike hendelser som åpenbart leder mange til å føle bitter skuffelse så vel som stor rastløshet. Han har en egen evne til å beholde fatningen, sier kardinal Parolin.

Var det like utfordrende å reise til Irland, som mange medier påstår? Reisen skulle konsentrere seg om Verdensmøtet for familien, men paven henledet oppmerksomheten på seksuelle overgrep mot barn ...

–  Når sant skal sies, så merket jeg meg ikke ved noen spesielle vanskeligheter. Det er riktig, som du sier, at vi valgte å konsentrere budskapet om overgrep begått av Kirkens menn og kvinner og at det ble et parallelt tema til Verdensmøtets familie-agenda. Etter alt som har skjedd, er det riktig og naturlig. Paven har tatt et svært tydelig standpunkt i dette anliggendet. For meg personlig, har ikke det skapt noen merkbare problemer.

Hva kan du si om brevet skrevet av tidligere nuntius Viganò?

– Jeg foretrekker ikke å gå i detalj når det gjelder disse tingene, men jeg gjentar gjerne det paven selv sa om brevet og påstandene: «Les det, og gjør deg opp din egen mening. Denne teksten taler for seg selv.»

 

 

Les mer