Tar avstand fra Viganó

 

 

President-Jim-Towey.jpgFlere og flere sentrale katolikker tar avstand fra erkebiskop Viganós utfall mot og udokumenterte påstander om pave Frans. Sist ute er den respekterte rektoren for Ave Maria-universitetet i Florida, Jim Towey (bildet).

Rektor Towey har den siste tiden forsvart pave Frans håndtering av seksuelle overgrep i Den katolske kirke. I en uttalelse fra 29. august tar han tydelig avstand fra erkebiskop Carlo Maria Viganó og kardinal Raymond Bruke som begge har krevd pave Frans avgang.


Konservativ støtte

Ave Maria-universitetet fremhever på skolens egen hjemmeside at de vil være tro mot læreembedet i kirken og rektor Jim Towey betegner selv sin institusjon som kirkelig konservativ. I denne sammenheng er det verdt å nevne, ikke bare fordi Towey selv påpeker det, men fordi hans uttalelser er en solid støtte fra konservativt hold til pave Frans, som av flere innen Kirken oppfattes å føre en liberal linje i flere spørsmål. 

Erkebiskop Viganò, tidligere Vatikanets diplomatiske sendebud (nuntius) til USA, offentliggjorde en tekst den 26. august som ikke bare har vakt stor oppsikt i media, men som også i etterkant er plukket fra hverandre (se mer her).  I teksten påstår Viganò at pave Frans allerede i 2013 kjente til overgrep begått av den tidligere amerikanske kardinalen Theodore McCarrick, men at pave Frans i etterkant har mørklagt dette.

 

«Men når kirkelige meningsforskjeller blir åpent fiendtlige og rebelske, og når noen medlemmer i hierarkiet fremfører sine synspunkter som om det var dem som var valgt til pave, og ikke pave Frans, da samler gode og tro katolikker, som våre studenter, seg til forsvar for pave Frans.»

Rektor James Towey, Ave Maria-universitetet

 

«Fake news»

Viganós brev inneholder mange opplysninger som ikke stemmer og mange er skeptiske til påstandenes troverdighet. Rektor Jim Towey ved Ave Maria-universitetet er tydelig i sin sak:

 
Lojale

«I motsetning til vanlig oppfatning, følger de fleste konservative katolikker ikke erkebiskop Viganòs og kardinal Burkes eksempel, og vi slutter oss ikke til deres oppfordringer om pave Frans avgang – det gjør virkelig ikke studentene på vår campus. Ave Maria-universitetet er med rette kjent for vår lojalitet og trofasthet overfor Kirken. Vi har denne holdning ikke fordi vi er konservative (det er vi), men fordi disippelrollen krever det. Dette forklarer hvorfor våre studenter elsker pave Frans og støtter ham av fullt hjerte. Han er Peters etterfølger og Vår åndelige far. Han har salvelse av og er fylt av den Hellige ånds kraft. Konservative katolikker kan helt legitimt være uenige med pave Frans i alt fra miljøspørsmål og kapitalisme til ekteskap og familie. Slike meningsforskjeller er fruktbare for Kirken når de kanaliseres på en adekvat måte og formidles med respekt. Men når kirkelige meningsforskjeller blir åpent fiendtlige og rebelske, og når noen medlemmer i hierarkiet fremfører sine synspunkter som om det var dem som var valgt til pave, og ikke pave Frans, da samler gode og tro katolikker, som våre studenter, seg til forsvar for pave Frans.»

 

Les mer