Velkommen til katolsk grovbrød høsten 2018

Katolsk grovbrød.jpeg

 

Mange føler et behov for dypere kunnskap om troen og ønsker å samtale om den. St. Olav menighet i Oslo ønsker velkommen til oppbyggelige samvær for menighetens egne lemmer og enhver som måtte være sulten på åndelig føde eller nysgjerrig på katolsk tro og liv, gjennom en rekke foredrag denne høsten. Vi har snakket med sogneprest Pål Bratbak, for å høre nærmere hva denne foredragsserien ved navn "katolsk grovbrød" egentlig er for noe.

 

– Hva går denne foredragsserien ut på?

– Tanken var at vi lever i en tid hvor vi ikke lenger kan hvile i en kristen kultur, og hente vår næring utelukkende fra den. Den som ønsker å leve et aktivt kristent liv, trenger mer dybde og næring på andre måter.

 

– Hvorfor heter den katolsk grovbrød? 

– Den heter katolsk grovbrød fordi vi ønsker at kvelden skal gi næring, både fysisk ved at vi serverer suppe og grovbrød, men også gi næring til vårt eget trosliv gjennom de ulike temaene våre foredragsholdere skal presentere for oss denne høsten.

 

– Vi ønsker å gi folk skikkelig næring, ikke hvit loff. Sier p. Pål Bratbak

 

– Hvorfor bør folk komme på katolsk grovbrød?

– Foredragskveldene er et fint sted for folk å møtes. Mange begynner kvelden med å delta i kveldsmessen i St. Olav domkirke, kl. 18.00. Etterpå er det godt å få servert et varmt måltid. Vi ber og synger sammen, samt mottar åndelig næring både fra foredagene, og av de samtalene vi har i fellesskap i etterkant. 

 

– Hva er høydepunktene denne høsten? 

– Alle foredagene er et høydepunkt i seg i selv. For de som ikke har mulighet til å være tilstede disse kveldene, vil vi strømme foredragene på min Facebookside, og de blir også lagt ut i etterkant på menighetens egen hjemmeside.

 

Katolsk grovbrød, høsten 2018:

Sted: Menighetssalen,
Akersvn 5 ved St. Olav kirke, Oslo.

Start: Samværene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Det er mulig først å delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

 

På programmet denne høsten inviteres du til følgende:

Program katolsk grovbrød.PNG

 

Se også katolsk grovbrød: