«Den lille blomst» har sprunget ut i den norske høsten

 

Relikvievalfarten til Norge 

IMG_7439.jpg

DE HELLIGE ER ANKOMMET: Den hellige Therese og de hellige Louis og Zélie Martin kom til Norge lørdag 6. oktober. Relikvievalfartens første stoppested var Jessheim, der biskop Bernt I. Eidsvig feiret velkomstandakt sammen med St. Gudmund menighet.

 

Kl. 21.45 lørdag 6. oktober ankom Den hellige Therese og de hellige Louis og Zélie Martin til St. Gudmund menighet, Jessheim. Der ble det holdt velkomstandakt ved biskop Bernt Eidsvig.

 

Tekst og foto. Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Troende med hvite roser i hendene stod på hver side av inngangspartiet da relikviene av Therese, Louis og Zélie ble ført inn i St. Gudmund kirke i høytidelig prosesjon. De hellige ble hilset verdig velkommen av biskop Eidsvigs ord:

– Hellige Therese, Louis og Zélie, vi hilser dere velkommen til vårt fellesskap og ber om deres forbønn for oss.

De troende svarte: – Be for oss, at vi må verdige til Kristi løfter.

 

Les også om relikviebesøket i:

 

De små mirakler

En fullsatt St. Gudmund kirke kunne bevitne at relikvariene ble båret inn i kirkeskipet og plassert på tvert foran alteret. Biskop Eidsvig incenserte dem, og delte deretter sine betraktninger om hellighet med menigheten.

– Vi er alle kalt til å leve et hellig liv, til å dø en hellig død. Dette kall mottok vi i dåpen, men for de fleste av oss kommer det noe på avstand – fordi vi så tydelig ser våre tilkortkommelser og synder. Hellighet er noe vi kan fristes til å plassere hos andre personer, som hos den hellige Terese, Frans av Assisi eller Moder Teresa, sa biskop Eidsvig.

Biskopen fortalte at helgener kan inspirere oss og støtte oss med sin forbønn, men manet til at hellighet plasseres midt i de troendes liv.

– Selvom vi bare i noen øyeblikk kan leve opp til vårt høye kall, vil dette være øyeblikk som kan forandre andre menneskers liv – hva vi kan kalle de små mirakler. Og hellighet er ikke det samme som et liv uten synd, minnet biskopen de troende på.

 

IMG_5724.jpg

BETRAKTNINGER OM HELLIGHET: – Før vi forsøker de store teologiske tankesprang, må vi vite hva vi kan gjøre for å leve som Kristus i de enkle handlinger, sa biskop Bernt I. Eidsvig under velkomstandakten for den hellige Therese og de hellige Louis og Zélie Martin. 

 

Fordi vi kan

Den hellige Therese arbeidet for å leve et hellig liv i sin hverdag, med ydmyket overfor de små oppgaver og i sum blir en dag og deretter et helt liv. Som hun skrev: «Jeg forsøkte å øve meg i de små dyder, siden jeg ikke hadde anlegg for de store». Biskopen sa:

– Før vi forsøker de store teologiske tankesprang, må vi vite hva vi kan gjøre for å leve som Kristus i de enkle handlinger. Det forlanger Gud av oss, fordi vi kan det.

Vår hyrdes velkomstord til den hellige familien bandt aftenens feiring opp mot 2018 som Hellighetens år.

– Det sensasjonelle med hellighet er ikke at det er forferdelig komplisert, men at det er vidunderlig enkelt, lød biskop Eidsvigs avsluttende budskap.

 

Syv på velkomstandakt

Hvorfor er du her ikveld? 

 

Martin Hoang (16), St. Magnus menighet, Lillestrøm
Vi Le (17), St. Magnus menighet, Lillestrøm

IMG_2237.jpg

Martin: – Jeg har hørt mye om den hellige Therese. Hun er en viktig helgen, som døde i ung alder. Hun var nært knyttet til Gud og danner et fint forbilde for oss unge. Det er første gang jeg møter en helgen på denne måten, og det er stort. Slikt besøk skjer jo ikke ofte, så jeg ville gjerne oppleve det – i tillegg har jeg fått beskjed fra foreldrene mine om å møte opp, da.

Vi: – Jeg kan ikke så mye om henne, men har forstått at hun er en viktig helgen for ungdom. Det skal bli interessant å møte henne, og det er derfor jeg er her: opplevelsen! Man møter ikke en katolsk helgen så ofte, dessuten: De fleste døde for veldig lenge siden, men Therese levde for under hundre år siden. Det gjør det lettere å kjenne seg igjen i henne.

 

P. Janusz Fura SS.CC, St. Magnus menighet, Lillestrøm

IMG_2243.jpg

P. Janusz: – Therese er skytshelgen for prester i utlandet og misjonærer. Hun er tilstede for oss, og hun lytter til våre forbønner og hjelper oss. Det gjør det ekstra spesielt for meg å være her ikveld. Jeg har dessuten tatt med noen kort med Therese-motiv, som jeg vil be biskopen om å velsigne, slik at jeg kan ta dem med tilbake til min menighet i Lillestrøm.

 

P. Andreas Rupprecht, ungdomsprest

IMG_2247.jpg

P. Andreas: – Jeg har ikke hatt et nært forhold til den hellige Therese ennå. Jeg har lest biografien, og forstått mer av hvem hun er. Jeg ser frem til en god opplevelse, særlig for de unge som er her ikveld. Vi har hatt en egen presentasjon for dem og samtalt med dem om hellighet. De virker spente.

 

Øyvind Evenstad, Oslo

IMG_2252.jpg

Øyvind: – Therese er et forbilde for hvordan man kan bli mer hellig gjennom å gjøre små ting med kjærlighet. At de hellige kommer hit i kveld er en fin påminnelse om at alle er kallet til hellighet, selv om vi ikke kan gjøre de «store» ting. Dette er en enestående opplevelse, for det er ikke ofte at det kommer en så stor helgen på relikvievalfart til Norge.

 

Cuong Ton-That, St. Gudmund menighet, Jessheim

IMG_2383.jpg

Cuong: – Helt siden jeg var ganske liten har jeg følt meg nær den hellige Therese. Hun viser oss det store i de små handlinger, og det gjør det hun står for forståelig og tett på hverdagen min. Jeg har aldri turt å drømme om at hun en dag skulle komme hit, så er hun det plutselig. Det gjør sterkt inntrykk. Besøket fra den hellige familien er en fin anledning til å tenke på sin egen familie – og å be for den.

 

Sr. Karolina, St. Elisabethsøstrene, Tønsberg

IMG_2380.jpg

Sr. Karolina: ­­– Den hellige Therese er min dåpshelgen, sier sr. Karolina med tårer i øynene, summer seg litt, og fortsetter: – Hun har vært med meg hele livet, som mine foreldres gave til meg på dåpsdagen. Jeg er blitt godt kjent med henne, en stor person, en stor hellig, som jeg ofte har henvendt meg til og søkt støtte hos. Hun har liksom vært med meg på alle etapper i livet, og jeg har blitt kjent med henne på stadig nye måter – det var anderledes for meg som barn sammenlignet med da jeg trådte inn i klosteret. Man oppdager stadig nye sider og lag ved Therese. For meg er det viktigste at hun i og med sitt liv viser at man kan oppnå hellighet og komme nærmere Gud i det som kan virke smått, det enkle. Og husk Thereses ord: «For min egen del kjenner jeg ingen annen vei til fullkommenhet enn kjærligheten. Å elske – det er det vårt hjerte er skapt til!» Jeg tenker på Therese og hennes foreldre som eksempler for oss alle, de er universelle, fordi de representerer en hellighet som man kan ta på og berøre, den tilhører nemlig hverdagen.

 

IMG_4102.jpg

NÆR DE HELLIGE: Etter andakten kunne de troende berøre relikvariene, be om forbønn og motta velsignelse.  

 

Se flere bilder fra velkomstandakten på Jessheim

IMG_0836.jpg 

IMG_6482.jpg

Foto: Kathrine låver 

IMG_5487.jpg

 

IMG_2579.jpg

 

IMG_7767.jpg

 

IMG_7758.jpg 

 

Les også om relikviebesøket i: