Foredrag: Visdom fra Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter

Søndag 21. oktober 2018 vil Bernt Torvild Oftestad, professor emeritus i europeisk kulturhistorie, holde foredrag med tema «Kunsten å dø. Visdom fra Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter». Foredraget vil ta sted kl. 12.30 i menighetssalen til Mariakirken menighet, Stabekk, og holdes i regi av katolsk forum Asker og Bærum.

Bernt Torvild Oftestad er professor emeritus i europeisk kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet. Oftestad har gitt ut boken Sigrid Undset. Modernitet og katolisisme i 2003 og har skrevet artikkelen «Livet, loven og nåden i Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter» i Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, 2015.

Velkommen!