«Gaudete et exultate» på norsk

 

«Gaudete et exultate» på norsk ved relikvievalfartens avslutning

IMG_1454.jpg

VELKOMST: Kl. 21.45 lørdag 6. oktober ankom Den hellige Therese og de hellige Louis og Zélie Martin til St. Gudmund menighet, Jessheim. Biskop Bernt Eidsvig sa i sin betraktning at «Selvom vi bare i noen øyeblikk kan leve opp til vårt høye kall, vil dette være øyeblikk som kan forandre andre menneskers liv – hva vi kan kalle de små mirakler.» Onsdag 24. oktober feires avskjedmessen for relikvievalfarten i St. Johannes kapell, Nordkapp. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

 

«Gaudete et exultate» («Gled og fryd dere») er pave Frans’ tredje apostoliske formaning, og bærer undertittelen «Om kallet til hellighet i dagens verden». Utdrag av formaningen er nå oversatt til norsk av Heidi H. Øyma. Du finner den her.  

Oversettelsen fulgte også med siste nummer av St. Olav kirkeblad som trykket hefte. Da formaningen ble offentliggjort 9. april 2018 forklarte Den hellige far at han ikke hadde ønsket å skrive noen «avhandling om hellighet». «Mitt beskjedne mål er å la kallet til hellighet gjenlyde nok en gang, å forsøke få det ‘legemliggjort’ i dagens verden med alle dens farer, utfordringer og muligheter. For Herren har valgt hver av oss ‘til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil’ (Ef 1,4)». 

 

Les mer i St. Olav kirkeblad

 

Hellighet i hverdagen

I «Gaudete et exultate» ber pave Frans oss om ikke å være redde for helligheten, ikke være redde å ta sikte på høyere mål, ikke være redde for å bli elsket og elske. Han formaner oss til hellighet i hverdagen. Det sammenfaller med biskop Bernt I. Eidsvigs utkåring av 2018 som Hellighetens år og Therese av Lisieux og hennes helligkårede foreldre Louis og Zélie Martins relikvievalfart til Norge denne høsten. Biskopen skriver i Hyrdebrevet av 2. februar 2018: «Mitt håp er at relikvievalfarten skal gjenopplive gleden i vårt felles kall til hellighet, og at vi ved å ære relikviene til den hellige Therese og hennes foreldre skal minnes om at dette målet med Guds og Kirkens hjelp ikke er uoppnåelig.»

 
Ta farvel med Therese

Relikvievalfarten avsluttes i St. Johannes kapell, Nordkapp, onsdag 24. oktober. Ta farvel med Therese av Lisieux og hennes helligkårede foreldre Louis og Zélie Martin med å lese den nylig oversatte formaningen om hellighet, «Gaudete et exultate»

 

Skjermbilde 2018-10-22 kl. 12.17.33 2.png

Les formaningen her

 

Les mer om «Gaudete et Exultate»

 

Les mer om hellighet

 

 

Få St. Olav kirkeblad gratis i postkassen

 

Les mer