Iverksetter granskning av McCarrick-saken

 

Kunngjøring fra Den hellige stol

td383119.jpg

IVERKSETTER GRANSKNING: I en kunngjøring fra Vatikanet heter det at «Den hellige far besluttet at informasjonen som ble samlet inn under forundersøkelsen [av McCarrick], skal inngå i en større granskning av all relevant dokumentasjon vedrørende den tidligere kardinal McCarricks sak i Vatikanets arkiver». Foto: REUTERS/Tony Gentile

 

 

Den hellige far er kjent med og bekymret for den forvirring som publiseringen av anklagene mot erkebiskop Theodore Edgar McCarrick, fører til for samvittighetsfulle troende. På grunn av dette har han bedt om at følgende blir kommunisert:

 

I september 2017 informerte Erkebispedømmet New York Den hellige stol om at en mann hadde  anklaget tidligere kardinal McCarrick for overgrep på 1970-tallet. Den hellige far beordret da en grundig forundersøkelse av saken. Oppdraget ble utført av erkebispedømmet. Da undersøkelsen var avsluttet, ble dokumentasjonen oversendt til Kongregasjonen for troslæren. I mellomtiden, på grunn av at alvorlige forhold ble avdekket under den første del av etterforskningen, bifalt Den hellige far McCarricks avskjed fra Kardinalkollegiet. Den tidligere kardinalen ble også ilagt forbud mot å feire messe offentlig og ble pålagt å leve et tilbaketrukket liv i bønn og botsgang.

Den hellige stol vil, når tiden er inne, offentliggjøre konklusjonene i saken mot erkebiskop McCarrick. Dessuten, med tanke på andre beskyldninger rettet mot erkebiskop McCarrick, har Den hellige far besluttet at informasjonen som ble samlet inn under forundersøkelsen, skal inngå i en større granskning av all relevant dokumentasjon vedrørende den tidligere kardinal McCarricks sak i Vatikanets arkiver. Målet er å få frem alle fakta i saken, plassere dem i sin historiske sammenheng og evaluere dem på en objektiv måte.  

Den hellige stor er seg bevisst at når man gransker fakta i saken og dens omstendigheter, så kan det komme frem at de valgene som dengang ble truffet, ikke er i overensstemmelse med dagens tilnærming til temaet. Dette til tross, som pave Frans har sagt: «Vi vil føle sannhetens vei, uansett hvor den måtte lede oss.» Hverken misbruk eller tildekking av misbruk kan tolereres; biskoper som har begått overgrep eller dekket over slike, kan heller ikke behandles på en annen måte enn andre – det vil være en form for klerikalisme som ikke lenger er akseptabel.

Den hellige far pave Frans gjentar sin innstendige oppfordring til at alle forener sine krefter i kampen mot misbrukets tyngende svøpe i og utenfor Kirken. Det samme gjelder for arbeidet med å hindre fremtidig misbruk av de mest uskyldige og mest sårbare i samfunnet. Det er tidligere bekjentgjort at pave Frans har innkalt presidentene av bispekonferansene fra hele verden til et møte i februar. Tema er forebygging av overgrep mot mindreårige og sårbare voksne.

La oss til slutt minne om hans ord fra Brev til Guds folk (20. august, 2018): «Derfor er den eneste måten vi kan bekjempe dette onde på, et onde som har formørket så mange liv, å gjøre felles sak som Guds folk. Bevisstheten om å være del av ett folk med én historie vil gjøre oss i stand til å innse våre tidligere synder og feiltagelser med botsgangens åpning for fornyelse innenfra.»

 

Les mer