Kunngjøring fra Tromsø Stift

 

Biskop Berislav Grgić kunngjør med dette at:


P. Marcin Roland Szymańczuk løses fra embete som kapellan i St. Sunniva menighet i Harstad med virkning fra 1. oktober 2018, og utnevnes fra samme dato til kapellan i St. Mikael menighet i Hammerfest.