Menighetsråd i St. Paul menighet i Bergen

Menighetsråd Bergen.jpg

NYTT MENIGHETSRÅD I BERGEN:  De avtroppende medlemmene fikk takk for god innsats og det nye rådet konstituerte seg og begynte arbeidet sitt 11. september.

 

Det nye menighetsrådet i Bergen ble konstituert mandag 11. september. Sognepresten har også utnevnt nye representanter for Sogn og Fjordane og Voss.

 

Ewa Bivand ble valgt til leder av rådet og representant til pastoralrådet i OKB, Nguyễn Hải Việt Thư ble valgt til nestleder.

Deretter består menighetsrådet av følgende representanter: Anne Samuelsen, Dorota Kliczewska, Krzysztof Śledzki, Ryszard Marek Ukraiński Stig Samnøy, Johanne Lein, Miriam Araya og Saúl Garcés Borques. Eugene Sebastian og Phan Hữu Long er blitt valgt til vararepresentanter. 

 

Representantene sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen utnevnte for Sogn og Fjordane er:

Marcin Fójcik, Traute Dvergsdal og Małgorzata Tveit

Og for Voss:

Marisa Taylor og Ewelina Wieczerzak