Październik miesiącem różańca

rosary-1211064_960_720.jpg

 

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy w różańcowych rozważaniach po drogach tajemnic naszego odkupienia. Modlitwa różańcowa, według objawień maryjnych ma wielką siłę, zwłaszcza wtedy, gdy jest odmawiana przez większą ilość wiernych. Trudno się dziwić, że w naszych trudnych czasach Papież Franciszek sięga po to „oręże”, zachęcając nas do rozpoczęcia różańcowej kampanii modlitewnej.

 

Październikowa kampania modlitewna

1 października rozpoczęła się kampania modlitewna, którą zainicjował Papież Franciszek. Za pośrednictwem s. Federica Fornosa, jezuity, odpowiedzialnego za Apostolstwo Modlitwy, zachęcił wiernych, aby w październiku modlili się na różańcu w intencji Kościoła.

„Ojciec Święty prosi wszystkich wiernych o zwiększony wysiłek modlitewny, zarówno osobisty, jak i wspólnotowy. Zaprasza do modlitwy na różańcu każdego dnia, aby Najświętsza Maryja Panna pomogła Kościołowi w tym czasie kryzysu.  Wiemy, że Dziewica Maryja pozostała pod krzyżem Jezusa, również wtedy, gdy apostołowie uciekli. Ona pomaga nam trwać razem z Jezusem pod krzyżem. Papież prosi również o modlitwę za wstawiennictwem Michała Archanioła, aby bronił Kościoła przed atakami złego ducha” - wyjaśnia o. Fornos.

Papież zachęca również, aby po odmówieniu różańca zwrócić się jeszcze do Matki Bożej w modlitwie „Pod Twoją obronę” oraz do św. Michała Archanioła w specjalnej modlitwie ułożonej przez papieża Leona XIII.

Modlitwa do św. Michała

 „Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła”. Amen

 

Dlaczego październik jest miesiącem różańcowym?

Nazwa różaniec pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Wprowadzenie tradycji różańcowej przypisuje się św. Dominikowi.  Do XVI wieku praktyka modlitwy na różańcu była zróżnicowana. Dopiero papież Pius V nadał jej jedną, obowiązującą formę. Przyczynkiem do tego była zwycięska bitwa morska pod Lepanto 7 października 1571, kiedy to wojska Imperium Osmańskiego zostały pokonane przez Ligę Świętą (związek państw katolickich zorganizowany przeciwko muzułmańskiej Turcji). Pius V przypisał to zwycięstwo wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i rok później ogłosił dzień 7 października świętem Matki Boskiej Zwycięskiej. Kolejny papież, Grzegorz XII zmienił nazwę na święto Matki Boskiej Różańcowej.

Oficjalnego ogłoszenia października jako miesiąca maryjnego dokonał jednak znacznie później, w roku 1885 papież Leon XIII.

 

Rola Fatimy

Zainteresowanie modlitwą różańcową wzrosło po objawieniach w Fatimie, które miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku. Podczas ostatniego objawienia Matka Boża powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

O objawieniach w Fatimie więcej  przeczytasz tu 

Te słowa przyczyniły się do popularności nabożeństw różańcowych i sprawiły, że październik wpisał się na trwałe do tradycji, jako miesiąc różańcowy.

 

Św. Jan Paweł II - człowiek różańca

Tradycyjny cykl różańcowy składał się z trzech Tajemnic: Radosnych, Bolesnych i Chwalebnych. Ta forma obowiązywała do 16 października 2002 roku, kiedy to św. papież Jan Paweł II wprowadził czwartą tajemnicę: Światła.

Dla św. Jana Pawła II modlitwa różańcowa miała wyjątkowe znaczenie. Często ją odmawiał, mówił o niej i pisał. Znamienne, że w swoim pierwszym przemówieniu po wyborze na Stolicę Apostolską wypowiedział takie słowa:

„Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi...  W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół.  Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

„Jest wiele rzeczy, które sprawiają, że odmawiam różaniec, również w październiku. Po pierwsze wyniosłam to z domu, w mojej rodzinie wszyscy na różańcu się modlili i dla mnie jest to naturalne. Po drugie ważne jest również poczucie wspólnoty - modlitwa z innymi jest pokrzepiająca. W takiej modlitwie jest siła. Zauważyłam to w moim życiu, pewne rzeczy się zmieniają. I nie mam tu na myśli jakiś cudów, czasem są to drobne, ale ważne rzeczy. Po modlitwie jestem spokojna. Gdy mam takie dni, że coś mnie gryzie, albo denerwuje, to modlitwa różańcowa, która trwa dość długo, pozwala mi się wyciszyć. Jest to więc również rodzaj terapii. Nie zawsze udaje mi się odmawiać różaniec każdego dnia, ale staram się to robić w maju i październiku. Na różańcu modlę się również w różnych intencjach, gdy czuję, że taka modlitwa jest potrzebna, np. wtedy, gdy coś się dzieje w rodzinie, u znajomych, albo natchnie mnie jakieś kazanie lub to, co przeczytam. Teraz odmawiam Nowennę Pompejańską, mam nadzieję, że uda mi się wytrwać 54 dni”.

(Agata, mieszka w Oslo)

 

Jak odmawiać różaniec?

Obejrzyjcie film, który jest wprowadzeniem do modlitwy

 

 

Krótki przewodnik dla początkujących

Wybierz, którą tajemnicę Różańca pragniesz odmówić (Radosną, Światła, Bolesną, Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim dniu tygodnia - tajemnice powinno się odmawiać następująco:

    poniedziałek (tajemnice radosne)

    wtorek (tajemnice bolesne)

    środa (tajemnice chwalebne)

    czwartek (tajemnice światła)

    piątek (tajemnice bolesne)

    sobota (tajemnice radosne)

    niedziela (tajemnice chwalebne)

My dla przykładu wybierzemy Tajemnicę Radosną. Zanim zaczniesz, postaraj się wyciszyć i skupić!


Skjermbilde (2).PNG

Początek
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

Na krzyżyku
1. Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorku (większym)
2. Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)
3. Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku):
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(2x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
(3x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Przed dużym paciorkiem
4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważać jego tajemnice.


Tajemnica 1
Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 2
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 3
Narodzenie Pana Jezusa
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 4
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Tajemnica 5
Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Na zakończenie
Odmawiamy Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

(na podst. Polska Prowincja zakonu Pijarów http://www.kuria.pijarzy.pl/modlitwa/rozaniec/odmawiamy_rozaniec_d6939_pol.html)