Relikviebesøket i Harstad

IMG_20181020_103904.jpg

HARSTAD: P. Gunther holdt preken på norsk og engelsk under relikviebesøket i menigheten.

 

Litt før kl. 10 lørdag morgen, den 20. oktober ankom relikviene av Den hellige Therese av Jesusbarnet og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin St. Sunniva kirke i Harstad. Utenfor kirken hadde vi vår velkomst liturgi.

 

Tekst: Sogneprest Gunther Jäger.

 

Til sang og klokkeklang ble først relikviene av Den hellige Therese båre inn i kirken og plassert foran alteret, deretter hennes hellige foreldre, Louis og Zélie Martin.

 

IMG_20181020_101748.jpg

FLERSPRÅKELIG MESSE: Messens deler ble feiret på flere språk

 

Det var mange fra menigheten som møtte opp til messen. Lesningene og evangeliet ble i tillegg til norsk, også lest på fransk. Preken var på norsk og engelsk. Etter messen hadde vi en kort stillhet hvor alle kunne komme fram for å venerere relikviene.

 

Avskjedsliturgien var allerede kl. 12.00, fordi reisen skulle gå videre til Tromsø. Relikviene ble båret ut på samme måte som de kom, under sang og klokkeklang. Etterpå fikk ledsagerne av relikviene mat i presteboligen før de fortsatte videre på sin ferd til Tromsø.

 

IMG_20181020_103220.jpg

KORT VISITT: Relikviene besøkte menigheten i kun to timer, før de måtte legge ut på reisen videre til Tromsø.

 

Les også om relikviebesøket i: