Relikviebesøket i verdens nordligste menighet

Therese 1 (2).JPG

STORT OPPMØTE: Alle tre messene som ble feiret i forbindelse med relikviebesøket var fullsatt i verdens nordligste menighet.

 

Etter en lang reise fra Tromsø, ankom relikviene mandag 22. oktober Hammerfest og verdens nordligste katolske menighet; St. Mikael menighet. Med stor glede og ærefrykt mottok menigheten dette vidunderlige besøket.

 

Sterkt inntrykk

Dagen etter ankomsten var det fult program i kirken, og mange brukte muligheten til å få «audiens» hos Den hellige Terese av Jesusbarnet og hennes hellige foreldre Zélie og Louis Martin.

 

– Det kom flere til kirken under relikviebesøket enn jeg hadde forventet. Vi feiret tre messer, og alle tre messene var fullsatt, sa sogneadministrator Antonius Sohler.

Therese 5 (002).jpg

NORDKAPP: Det var selvforklarende at under besøket i verdens nordligste menighet, må man også innom det nordligste punktet.

 

 Hvordan var stemningen i menigheten?

 Stemningen var veldig munter. Alle var glade, åpne og hjelpsomme.

 

– Hva tror du de troende sitter igjen med etter besøket?

– Relikviebesøket har utøvet et stort inntrykk på de troende. Mange har uttrykket at det var en flott opplevelse. Flere, uten å egentlig ha planlagt det, ville fortsette videre på ferden til Nordkapp og Alta sammen med relikviene. Dette er godt tegn på at besøket har gjort inntrykk.

I livet var denne familien nesten ukjent, men etter døden begynte de en uforlignelig reise rundt i hele verden, fordi «ingen tenner vel et lys for å sette det under et kar eller under sengen; nei, det setter man i en stake, så det kan lyse for dem som kommer inn (Luk 8,16). Det er Gud som har tent dette lyset slik at vi kan bedre føle hans kjærlighet til oss, og bli kjent med Den hellige Thereses «lille vei». Som leder oss fram til Ham på en enkel og direkte måte.

 

Therese 4 (2).JPG

PROSESJON: Prosesjon med Den hellige Thereses relikvier på Nordkapp Plateau
 
Helt til nord

Med en vakker lovsangkveld og en felles middag med helle menigheten ble dagen avsluttet.

Onsdag, 24. oktober forlot relikviene Hammerfest, men det var selvforklarende at relikviene først måtte besøke Nordkapp, som ligger i menighetens nordligste territorier, før de kunne fortsette reisen til Finland. 

En høytidelig messefeiring i panoramahallen på Nordkapp gav en verdifull avslutning på hele reisen gjennom Oslo katolsk bispedømme, Trondheim Stift og Tromsø Stift.

 

Therese 3 (2).JPG

NORDLIGSTE MESSEFEIRINGEN: Messen ble feiret i Nordkaphallen.

 

– Vi takker alle, den nordiske bispekonferanse, alle nasjonale koordinatorer, alle menigheter, prester og klostre, men særlig br. Syméon fra den franske St. Johannes orden som «gav sitt hjerteblod» samme med sitt lag (diakon Fabian, Maxim, Paul og Christian) for organiseringen og gjennomførelsen av denne uforglemmelige reisen til alle oss som bor i Europas nordligste områder. Farvel og på gjensyn. Gud være alltid med dere, avsluttet p. Antonius.

 

Les også om relikviebesøket i: