Relikvievalfart i St. Teresia menighet

 

 

Bilde 11.10.2018, 18 52 53.jpg

FORBØNN: Da den hellige familien kom til Hønefoss og St. Teresia menighet, strømmet troende til for å ære relikviene og be om deres forbønn.  

 

Torsdag 11. og fredag 12. oktober 2018 er datoer som blir husket i menighetens historie. Kirken var pyntet med et praktfullt blomsterhav, og det var satt opp et stort bilde av den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louis og Zélie Martin.

 

Tekst: Georg Fredrik Rieber-Mohn
Foto: Linda Tøftum

 

Deres jordiske levninger ankom kirken ved 18-tiden torsdag 11. oktober. De praktfulle relikvariene ble båret i prosesjon inn i kirken med menigheten og tilreisende gående etter. I det vi kom inn i kirken, ble roseblader i mengder kastet ned fra galleriet over kistene. Det ga øyeblikkelig en særegen, høytidelig stemning i kirkerommet. Det gamle orgelet viste seg fra sin beste side, håndtert av en mester i faget innlånt fra Norderhov kirke, Corrina Stamm. Først feiret vi vesper og deretter var det festmesse ledet av sogneprest Torbjørn Olsen. Han konselebrerte med sogneprest Frode Eikenes fra den nyopprettede Sta. Elisabeth menighet i Bærum/Oslo vest og br. Syméon som ledsaget relikviene under valfarten. I alt var det fem personer som fraktet relikviene til de aktuelle menighetene, derav to lege munker og nevnte broder.

 

«Det er ingen tvil om at helgenen hadde en umiddelbar, og nærmest intuitiv forståelse av de dypeste teologiske og dogmatiske trossetninger.»  

 

Bilde 11.10.2018, 19 50 26.jpg

PREKEN OM KIRKELÆREREN: Sogneprest Torbjørn Olsen preket torsdag om den hellige Thereses intuitive forståelse av de dypeste teologiske og dogmatiske trossetninger. Hun hadde en egen evne til å formidle det komplekse på en enkel og begripelig måte. 

 

En dråpe morgendugg

I sin utmerkede preken viste sogneprest Olsen blant annet hvorfor den hl. Thérèse også ble erklært kirkelærer. Hans grep var enkelt, men meget illustrerende: I den store katolske katekismen er teologiske sannheter formulert med høy akademisk presisjon og derfor til dels i et komplisert språk. Men forfatterne av den samme katekismen har på flere steder sitert ulike uttalelser fra den unge Thérèse, som er meget enklere enn katekismens utlegninger, men samtidig får frem de dypeste sannheter i den kristne tro. Det er ingen tvil om at helgenen hadde en umiddelbar, og nærmest intuitiv forståelse av de dypeste teologiske og dogmatiske trossetninger. I det enkleste språk og i korte setninger formulerte hun disse sannhetene, slik at alle troende forstår dem og slutter seg til dem. Hele hennes liv er en nådegave som Kirken og de troende kan få del i for all fremtid. Et eksempel kan illustrere hennes evne til å uttrykke teologiske sannheter på en enkel måte. Vi er alle kalt til å bli som barn igjen. Barns tro og tillit til Gud er ofte uten forbehold, de er uten hovmodstanker, og deres uskyld sjarmerer oss. Thérèse har sagt: «Å være et lite barn for Guds åsyn, det betyr ikke å miste motet og gi opp på grunn av sine feil – for barna faller ofte». Som voksne og syndere har vi noe å lære av dette. Og helgenen tilføyer: «For å absorberes av Gud, må man være så liten som en dråpe morgendugg».

 

«En særlig begivenhet var et vakkert ikon av den hl. Thérèse, utført av den eminente ikonmaleren Jeannine Teresa Lyngsvåg.»

 

Bilde 11.10.2018, 19 26 48.jpg

IKON OG RELIKVIE: Jeannine Teresa Lyngsvågs vakre Therese-ikon ble plassert ved siden av relikvien av den hellige Therese, og oppnådde slik status som relikvie av tredjegrad.

 
Ny relikvie av trediegrad 

Under festmessens offertorium gikk deltagerne frem mot relikvariene foran alteret og la roser ved disse. Kirken var stuvende full og det var en fortettet stemning under feiringen. En særlig begivenhet var et vakkert ikon av den hl. Thérèse, utført av den eminente ikonmaleren Jeannine Teresa Lyngsvåg. Dette ikonet var plassert inntil skrinet med helgenens relikvier og oppnådde ved dette status som relikvie av tredjegrad.

Etter messen var det servering av varme supper i menighetslokalet og sogneprest Eikenes holdt et engasjert og engasjerende kåseri om helgenene i familien Martin.

Etter dette sosiale arrangementet var det våkenatt med bønn i kirken.

Torsdag 12. oktober var det laudes kl. 6 og deretter messe til ære for Thérèses hellige foreldre. Sogneprest Eikenes holdt en kort og poengtert preken om ekteskapet som sakrament.

Deretter ble det tatt avskjed med relikviene, som ble båret ut i den ventende bilen og fraktet videre til Trondheim som neste valfartssted.

 

Billedserie fra relikviebesøket i Hønefoss

Bilde 11.10.2018, 18 19 32.jpg

Relikviene ankommer til Hønefoss. 

 

Bilde 11.10.2018, 18 28 00.jpg

Sogneprest Torbjørn Olsen incenserer relikvariene. 

 

Bilde 11.10.2018, 18 29 54.jpg

Relikvariene plassert foran alteret i St. Teresia kirke

 

Bilde 11.10.2018, 18 45 03.jpg

Artikkelforfatter Georg Fredrik Rieber-Mohn og sogneprest Torbjørn Olsen i bønn ved relikvariene. 

 

Bilde 11.10.2018, 18 56 32.jpg

 

Bilde 11.10.2018, 19 08 59.jpg

 

Bilde 12.10.2018, 07 24 35.jpg

Sogneprest Frode Eikenes preker under laudes fredag 12. oktober. 

 

Bilde 12.10.2018, 08 13 56.jpg

Relikvariene med den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin bæres ut. 

 

Bilde 12.10.2018, 08 14 18.jpg

 

Bilde 12.10.2018, 08 20 39.jpg

Br. Syméon (f.v), sogneprest Torbjørn Olsen, ministrantene og sogneprest Frode Eikenes tar farvel med den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin. T.h. i grått og sort ser du en av brødrene i relikviefølget. 

 

Les også om relikviebesøket i: