St. Paul skole i Bergen søker spesialpedagog og faglærer

 

St. Paul skole er en kristen katolsk friskole med ca. 50 ansatte, 344 elever fordelt på 1.-10. trinn, samt egen skolefritidsordning (SFO). Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Bergen.

 

St. Paul skole i Bergen søker etter erfaren spesialpedagog og faglærer i 100% stilling fra 01.01.2019.

Vi søker etter medarbeider med godkjent kompetanse for tilsetting i grunnskolen, samt formell utdanning i matematikk og spesialpedagogikk.

Vi ønsker oss faglig sterke og tydelige klasseledere med naturlig autoritet i klasserommet. Du har høye ambisjoner på vegne av elevene, og er en selvstendig, løsningsorientert, trygg, ansvarsbevisst og målrettet lærer. Du har godt humør, trives med barn og ungdom og har god formidlingsevne. Du må kunne samarbeide med ledelse, kolleger og foreldre, samt bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Du må være lojal mot skolens mål og verdier. Erfaring som kontaktlærer og personlig egnethet blir tillagt avgjørende vekt. God muntlig og skriftlig fremstillingevne, samt god digital kompetanse er en forutsetning.

St. Paul skole legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer menn til å søke.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det blant annet fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Ronny Michelsen, tlf: 55 21 59 00.

Søknad med CV sendes St. Paul skole v/rektor Christies gate 16, 5015 Bergen, eller på e-post til rektor@stpaul.no