Velkommen til seminar hos Karmelittene i Tromsø

 

Som en forberedelse før relikviene av Den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin ankommer Tromsø 20. oktober, inviterer Den katolske kirke i Nord-Norge til seminar hos karmelittnonnene i klosteret «Totus Tuus», med tittelen: «I ånd og sannhet - relikvier og relikviekult i går og i dag».


Seminaret finner sted torsdag 18. oktober kl. 18.30 i Karmelittklosteret, Holtvegen 38 A. 


Bakgrunnen for seminaret er en rekke debattinnlegg i avisen i Tromsø i august i år, som oppstod i kjølvannet av en artikkel om relikvievalfarten.

Debatten gjorde det klart at det er et stort behov for bedre kunnskap. Derfor spenner innleggene over feltene historie, den lutherske og katolske kirkes forhold til relikvier og helgener, samt  relikviekultens plass i vårt fromhetsliv i dag.

 

PROGRAM:

➢ Relikviekultens utvikling i løpet av middelalderen – fra de første martyrer til reformasjonen
➢ Forhold til relikvier og helgener i den lutherske og katolske kirke
➢ Relikviekult i dag og den åndelige dimensjon/praksis – mens vi venter på de dødes oppstandelse …

 

Vi åpner for spørsmål, debatt og refleksjon. Etter seminaret inviterer vi til enkel servering og videre samtale i gjestehuset

 

Innledere:

Stefan Figenschow, PhD-kandidat v/UiT

 

Torbjørn Olsen, mgr., dr.iur.can., Sogneprest i Hønefoss

 

Hallvard Hole, OFM, St. Frans kloster, Larvik

 

Alle er hjertelig velkomne!