Zacznij słuchać Jezusa! O. Adam Szustak w Oslo

DSC00826.JPG

 Program trzydniowego pobytu o. Adama Szustaka w Oslo obejmował cztery Msze św., kazania i pięć konferencji. 

 

W ostatni weekend wielu Polaków przybyło do kościoła św. Hallvarda w Oslo, aby spotkać się z jednym z najbardziej znanych polskich kaznodziejów o. Adamem Szustakiem. Założyciel strony internetowej Langusta na palmie, autor vlogów i niestrudzony głosiciel Dobrej Nowiny po raz pierwszy przyjechał do stolicy Norwegii, aby dzielić się z wiernymi swoimi przemyśleniami i pozytywną energią.

 

Tekst i zdjęcia: Marta Tomczyk-Maryon

 

Szustak zjawił się w Oslo na zaproszenie ks. Piotra Gwiżdża, wikariusza w parafii św. Hallvarda, który ma szczęśliwą rękę do różnych inicjatyw, szczególnie do zapraszania ciekawych gości.

Program trzydniowego pobytu obejmował cztery Msze św., kazania i pięć konferencji. Aż dziw bierze, że  w sobotę udało się o. Szustakowi nagrać jeszcze vloga w Oslo (możecie go obejrzeć poniżej).

 

 

Piątek: 28 września - Nawróć się, czyli myśl inaczej niż myślisz

Wieczorna Msza św. rozpoczęła się o godzinie 19.00. Eucharystia była koncelebrowana przez o. Szustaka, ks. Piotra Gwiżdża i o. Myrona Kuspysa. O. Szustak wygłosił krótkie kazanie, odnoszące się do czytanej Ewangelii (Łk 9, 18-22). Zwrócił w nim uwagę na Eliasza, który choć nie był głównym bohaterem piątkowego czytania, to został przez kaznodzieję przywołany jako symbol człowieka szukającego Boga. Kolejne upadki Eliasza i zjawienie się Boga, gdy prorok przebywa w ciemnej jaskini według głoszącego Słowo dominikanina obrazują sytuację każdego upadającego człowieka.

 

DSC00774 (2).JPG

Piątkowa Msza św. była koncelebrowana przez o. Szustaka, ks. Gwiżdża i o. Myrona Kuspysa. 

 

Bezpośrednio po Mszy św. odbyła się konferencja, która potwierdziła umiejętność wnikliwego i ciekawego intepretowania Biblii przez o. Szustaka. Jego dar wymowy, umiejętność trafiania do słuchaczy i talent aktorski sprawiły, że większość przybyłych z łatwością przeniosła się w wyobraźni nad jezioro Genezaret, gdzie nauczał Chrystus. Podstawą rozważań był fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt 14,22-33). O. Szustak z prawdziwym zacięciem naukowym i detektywistycznym prowadził słuchaczy przez ewangeliczny opis, odkrywając niemal godzina po godzinie to, co się przydarzyło tego dnia Chrystusowi i jego uczniom. To świeże spojrzenie na tekst pozwoliło niejednemu ze słuchaczy na odkrycie nowych znaczeń nawet najdrobniejszych elementów analizowanego fragmentu.

Słowa z jakimi Chrystus krocząc po jeziorze zwraca się do swych zalęknionych uczniów „Nie bójcie się, jestem!” składają się na jedno z kluczowych zdań Ewangelii. To odpowiedź na nasz krzyk: „Gdzie Ty jesteś?! Czemu Cię nie ma, Boże?”.

 „I zawsze, gdy rodzi się w twojej głowie pytanie: Gdzie Ty jesteś Panie Boże? Czemu nie widzę Twego działania, przypomnij sobie tę Ewangelię, gdzie On mówi: Nie bój się, jestem. Na tym polega wiara” - wyjaśniał o. Szustak.

 

DSC00790 (2).JPG

„Zacznij słuchać Jezusa, bo on wszystko wie. Kiedy Jezus mówi, że coś jest dobrem, a coś jest złe, to nie może być inaczej” - apelował do słuchaczy o. Szustak w kosciele św. Hallvarda w Oslo.

 

Dominikanin zwrócił również uwagę na potrzebę głębszej niż stosowana często przez wielu katolików interpretacji słowa „nawrócenie”. Sięgając do greckiego słowa „metanoia”, które oznacza „zawrócenie, odwrócenie myślenia”, wskazał na prawdziwe znaczenie słów „Nie grzeszcie i nawracajcie się”: „To znaczy: myśl inaczej niż myślisz” - podejmując próbę przyjęcia Bożej logiki.

O. Szustak cytował również fragment z kazania papieża Benedykta XVI, które wywarło na nim wielkie wrażenie. Homilia ta odnosiła się do Ewangelii o budowaniu domu na skale i na piasku, do tego, że jeśli zbudujesz na piasku, to dom się rozwali, jeśli na skale - to przetrwa. U Benedykta pojawiły się jednak słowa: „Bez względu na to, czy wybudujesz dom na skale, czy wybudujesz dom na piasku - będzie burza”.

„Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pan Bóg nie mówi: „jak ze Mną będziesz, to ci się nic trudnego w życiu nie przydarzy”, ale - „jeżeli Mi zaufasz to przejdziemy przez to razem” - interpretował dominikanin.

Po konferencji wieczornej odbyło się Spotkanie Otwarte Mężczyzn św. Józefa.

 

„Cieszę się, że o. Szustak został zaproszony do Oslo. Na dzisiejszej konferencji było wielu młodych ludzi, wiele rodzin z dziećmi.  Myślę, że on trafia do młodych ludzi. Ja należę do starszego pokolenia, jednak bardzo go lubię i często słucham. Uważam, że świetnie interpretuje psalmy.  O. Szustak mówi o ważnych rzeczach, np. to co dzisiaj zostało powiedziane o mocy sprawczej Bożego Słowa zapadło mi bardzo w pamięć” (Zofia)

 

Sobota: 29 sierpnia - Czarny jaguar

O 13.00 wygłoszona została przez rekolekcjonistę konferencja dla Rodzin i Domowego Kościoła, a o 19.00 Eucharystię koncelebrowali o. Szustak, ks. Piotr Gwiżdż i ks. Piotr Gąsior. W piątkowej Mszy św. uczestniczyło bardzo dużo ludzi, jednak w sobotę kościół św. Hallvarda dosłownie pękał w szwach.

DSC00785 (2).JPG

Punktem wyjścia dla konferencji była Ewangelia św. Łukasza o cudownym połowie ryb (Ł5, 1-11). Tradycyjnie O. Szustak nadał ewangelicznej opowieści życia i kolorów. Odnosząc historię „Piotrka” do współczesnych realiów, pozwolił słuchaczom zrozumieć motywację i prawdopodobne odczucia bohaterów tej opowieści. Historia zapisana na kartach Biblii stała się żywą i aktualną opowieścią o ludziach i relacji z Bogiem. Tam właśnie św. Piotr zrozumiał kim naprawdę jest Jezus - rybacy nie złowili niczego przez całą noc, a kiedy zarzucili sieci na polecenie Mistrza - sieci zapełniły się jak nigdy. Stworzenie czegoś z niczego, które jest tu opisane, powołanie czegoś za sprawą Słowa jest możliwe tylko dla Boga. O. Adam odniósł omawiany fragment do analizowanego dzień wcześniej tekstu, co pozwoliło mu wyjaśnić zachowanie św. Piotra i jego relację z Chrystusem.

O. Szustak, podając przykłady z własnego życia, opowiadał też o tym, co znaczy prosić o coś Boga. Jeśli mamy głęboką wiarę Bóg spełnia wszystkie nasze prośby. Jest jednak pewne „ograniczenie” wynikające z Bożej miłości.

O. Szustak koncelebrował Mszę św. w sobotę razem z ks. Piotr Gwiżdżem i ks. Piotrem Gąsiorem.

 

Kaznodzieja wyjaśnił to za pomocą przykładu o relacji między dzieckiem a rodzicem: Bóg daje nam to, co potrzebujemy i dokładnie tyle, ile potrzebujemy. „Czy jeśli twoje dziecko poprosi cię o coś, co wiesz, że jest dla niego szkodliwe, to mu to dasz?” - zapytał. „Jeśli prosicie o coś od dłuższego czasu, a to się nie spełnia, to być może nie jest to dla was dobre”.

Słuchaczom z pewnością zostaną w pamięci opowieści z życia o. Szustaka o tym, jak otrzymał niespodziewane wsparcie finansowe dla rodziny, której pomagał, albo kiedy poprosił o samochód… czarnego Jaguara.

 

„Ludzie są spragnieni takiego gadania o wierze, takiego mówienia wprost, bez owijania w bawełnę.  Szustak dociera do ludzi. Więcej Szustaka! ” (Marek)

 

„Dzisiaj miałam urodziny. To był naprawdę niezwykły dzień, spotkałam się ze znajomymi, z którymi miałam spędzić ten wieczór w restauracji.  Ale zamiast tego, pożegnałam się z nimi o 18 i wybrałam przejście tutaj do kościoła, żeby posłuchać Szustaka. I uważam, że to były jedne z najlepszych moich urodzin. Naprawdę nie żałuję!” (Danuta)

 

Niedziela: 30 sierpnia - Albo się odmienicie i staniecie jak dzieci, albo nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego

W ostatnim dniu pobytu w Oslo O. Szustak odprawił Mszę św. z ks. Piotrem Gwiżdżem. Po Eucharystii wygłosił konferencję, w której interpretował fragmenty Ewangelii św. Jana (J 2, 1-22) o cudzie w Kanie Galilejskiej i o wyrzuceniu kupców ze świątyni (J 2, 13 - 15). „Te dwa teksty są fundamentem wszystkiego” - mówił o. Szustak. Jego, odnosząca się do realiów historycznych, wnikliwa interpretacja odkryła przed słuchaczami głębokie znaczenia cudu przemiany wody w wino, który według O. Adama jest symbolem przemiany człowieka: brudne stągwie, do których wlewa się wodę to symbol ludzi, którzy zostają oczyszczeni przez chrzest w kościele (woda), natomiast przemiana w wino, to działanie Chrystusa, który przemienia człowieka ostatecznie.

Głównym motywem wypędzenia kupców ze świątyni przez Jezusa jest chęć zmiany relacji ludzi z Bogiem. „Są dwa sposoby budowania relacji z Bogiem. Jeden - nazywa się dom targowy. Coś za coś. (…) Panie Boże rozumiem, że ja ci muszę coś dać, abyś mi pobłogosławił (…) Jest też drugi sposób budowania relacji z Bogiem. On się nazywa Dom Ojca” - wyjaśniał kaznodzieja, którego zdaniem większość z nas ma „targową relację” z Bogiem. Widać to w modlitwach, w których prosząc Boga o coś, często „dobijamy z Nim targu” - Panie Boże, jeśli dasz mi to i to, jeśli spełnisz moje prośby „ja będę przez da lata chodzić na wszystkie pierwsze piątki, nie będę grzeszyć…”.

O. Szustak podkreślił, że wina leży również po stronie Kościoła, w którym popularyzowane są modlitwy, mówiące, że „na niebo trzeba zasłużyć”. „Kochani na niebo się nie da zasłużyć” - przekonywał dominikanin.

 

DSC00796 (2).JPG

Poczucie humoru, dar wymowy i wspaniały kontakt ze słuchaczami - oto o. Adam Szustak.

 

 

Aby wyjaśnić to w przystępny i dowcipny sposób O. Szustak posłużył się anegdotą o kobiecie, która o śmierci dotarła do bram nieba. Św. Piotr pyta ją: czego pani chce? Ja do nieba chcę - odpowiada kobieta. Wtedy św. Piotr przedstawia jej kwestionariusz, który musi wypełnić i zebrać odpowiednią ilość punktów. Św. Piotr zaczyna jej zadawać pytania i spisywać punkty.

 „Czy chodziła pani na Msze w niedzielę co tydzień? – pyta.

- Tak - odpowiada kobieta.

- 2 punkty - zalicza św. Piotr.

- Czy pościła pani w piątki?

- O, zawsze.

- 2 punkty.

- Czy pani pomagała biednym?

- Tak, jak tylko mogłam dzieliłam się wszystkim, co miałam.

- 4 punkty.

Padają następne pytania. W końcu kobieta pyta:

- Ile ja mam tych punktów?

- 38 - odpowiada św. Piotr - a ma pani jeszcze coś szczególnego?

- Mam syna księdza.

- 2 punkty.

- To mam 40 punktów… a ile potrzeba?

-  7 miliardów.

- O Jezu, ratuj mnie!

- Zapraszam – mówi św. Piotr”.

 

„Jeżeli takie będzie twoje serce, że będzie wiedziało, że potrzebuje wszystkiego od Jezusa, to to będzie to hasło”. Tę prawdę wyraża jedno z najbardziej kategorycznych zdań Jezusa: „Albo się odmienicie i staniecie jak dzieci, albo nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.

Dominikanin z Łodzi mówił również o prawdziwym sensie przykazań, które są ustanowione po to, aby chronić człowieka. Relacja Boga i człowieka to relacja oparta na miłości Ojca do dziecka, w której Bóg stara się chronić człowieka.

„Zacznij słuchać Jezusa, bo on wszystko wie. Kiedy Jezus mówi, że coś jest dobrem, a coś jest złe, to nie może być inaczej” - apelował do słuchaczy rekolekcjonista.

 

 DSC00791 (2).JPG

 

Ostatnia konferencja zakończyła się wielkimi brawami. Bez wątpienia o. Szustak rozgrzał serca Polaków mieszkających w zimnej Norwegii. Każdy z nas przeżył te trzy wieczory w indywidualny sposób, jednak myślę, że zostały w nas ważne refleksje, chęć poprawy swojej relacji z Bogiem i, co najważniejsze, wzmocnienie wiary.

 

 DSC00824 (2).JPG

 

Czytaj więcej

 

 Poniżej znajdziecie nowy vlog o. Szustaka, jego pierwsza część jest relacją z pobytu w Oslo, druga komentarzem do filmu Kler.