R.I.P. p. Olav Müller SS.CC

Norges eldste prest, Olav Müller SS.CC. døde den 6. november 2018.

P. Müller ble født i Trondheim den 18. april 1924. Han ble opptatt i den katolske kirke den 31. desember 1944 i Marie Bebådelse, Stockholm, Sverige, av pater Vanneufville, O.P.

Han trådte inn i den tyske provins av picpusordenen (SS.CC.) i Simpelveld, og avla de første løfter den 7. oktober 1949. Subdiakonatsvigsel den 2. august 1953 ved biskop Johannes Rüth SS.CC. Diakonatsvigsel i Simpelveld den 5. september 1953 ved biskop Guglielmus Lemmens. Presteviet i Trondheim den 5. september 1954 ved biskop Rüth. Fullførte de teologiske studier i Simpelveld i Nederland våren 1955.

Virket som kapellan i Burgbrohl og i Nieder-Oberweiler i Tyskland fra september 1955 til mars 1957. Ble så kalt til Norge av generalsuperior Johannes d'Elbe den 13. mars 1957. Ankom Trondheim den 1. april 1957.

I Norge har p. Müller virket som mangeårig sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Han har bodd som pensjonist i Trondheim siden 2009.

 

Requiemmesse vil bli holdt i St. Olav domkirke i Trondheim den 7. november kl. 13.00.

Dato for det pontifikale requiem vil bli annonsert snarest.

 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

 

Les mer