Fakta om katolikker

 

 

Messen i Poznan (Polen), 16.04.2016. Foto:  KEP

 

 

Det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center i Washington, D.C., har sendt ut en artikkel med fem fakta om katolikker i Europa.

 

Mens flertallet av verdens katolikker i dag bor i Latin-Amerika, Afrika og Asia, er Den katolske kirke fremdeles sterkt knyttet til Europa, påpeker Pew, og minner om at «hovedkvarteret» fremdeles er i Vatikanstaten i Roma. Europa er dessuten den verdensdelen med flest kardinaler, hele  42 % av dem er europeere. Videre er katolikker den største religiøse gruppen i mange europeiske land som Frankrike, Tyskland, Italia, Polen og Spania.

 

34 land

 Pew Research Center har undersøkt 34 europeiske land og er kommet frem til følgende fem harde fakta om katolikker i Europa:

  1. Europa var engang hjemmet til de fleste av verdens katolikker, men er det ikke lenger. I 1910 bodde 65% av verdens katolikker på kontinentet. Et århundre senere, i 2010, var prosentsatsen falt til 24. Latin-Amerika er nå det kontinentet som huser flere katolikker enn noe annet kontinent, med sine 39%. Afrika, sør for Sahara, har også en stor andel med sine 16%, likeledes Asia (Pacific) med sine 12%.

 

  1. I Europa er det land i sør og sentralt som har størst andel katolikker. Øverst troner Polen med 87% katolikker blant den voksne befolkningen, etterfulgt av Italias 78%, Portugal 77%, Spania 60% og Ungarn 56%. Men det finnes unntak i dette mønsteret som 72% katolikker i Irland og 75% i Litauen. Det er også en betydelig andel katolikker i UK og Nederland (19% hver), samt i Ukraina, 10% (hvor de fleste er i Den ukrainsk gresk katolske kirke, som tilhører østlig ritus med tradisjoner fra ortodoks kristendom, men som er i full kommunion med Vatikanet).

  

  1. Katolikker i Sentral- og Øst-Europa er betydelig mer religiøse enn dem i Vest-Europa. Sammenlignet med katolikker i Vest-Europa, sier katolikker i Sentral- og Øst-Europa at de går i kirken minst én gang i måneden (44% i øst vs 33% i vest), at de ber daglig (36% vs 13%), at de anser religion for å være viktig i livet (31% vs 13%) og at de tror på Gud (91% vs 80%). Flertallet av ukrainske katolikker (56%) sier at de ber en gang daglig, mens rundt én av ti i Frankrike sier det samme (9%). Dette øst-vest-skillet mellom katolikker avspeiler også en større regional dynamikk: uavhengig av trossamfunn er øst-europeere mer religiøse enn vest-europeere.

 

  1. Katolikker i Sentral- og Øst-Europa synes å være mer sosialt og politisk konservative enn dem i Vest. I de landene Pew har undersøkt, og der det er mange nok katolikker til å gjøre en analyse, støtter flertallet av vest-europeiske katolikker likekjønnet ekteskap, med et stort flertall i Nederland (92%) og Belgia (83%). Men flertallet av katolikker i Sentral- og Øst-Europa er imot likekjønnet ekteskap, med hele ni av ti i Ukraina og Bosnia. Katolikker i Sentral- og Øst-Europa tenderer mot å være mer for fri abort enn for likekjønnet vigsel, men støtten til legalisert abort er lavere i øst enn den er blant vest-europeerne (47% vs 71%).

  

  1. Katolikker i Vest-Europa er mer positive overfor muslimer enn de i resten av Europa. Rundt halvparten av katolikkene i Vest-Europa sier at de er villige til å godta en muslim som familiemedlem. 69% av spanske katolikker og 57 % av de sveitsiske sier de vil godta en muslim i familien. I Sentral- og Øst-Europa er det langt færre som sier de kan akseptere det, med kun 21% i Ungarn og 15% i Latvia.

Igjen speiler disse forskjellene blant katolikker i synet på muslimer en mer generell øst-vest forskjell i Europa.