Nytt om navn ordensfolk

Foto: Mats Tande 2012-01-30Superior for Maristene

P. Erik Ruud SM er gjenutnevnt til superior for Maristene i Norge for en periode på tre år, fra 1. september 2018. Han ble utnevnt av p. Martin McAnaney, Maristenes provinsialsuperior for Europa.

 

Katarina Hodyr.jpg 

Ny leder for søsterrådet

På søsterrådet som ble avholdt på Grefsen, 13. oktober 2018, ble sr. M. Katarina Hodyr fra St. Elisabethsøstrene valgt som ny leder for en periode på to år. I arbeidsutvalget er sr. Marit Brinkman (St. Josephsøstrene) og sr. Maria Thomas Schniederberend (Dominikanerinnene på Lunden), for å støtte sr. Katarina i arbeidet.

 

Sr. M. Johanna.jpg

 

Ny sakristan i St. Hallvard menighet i Oslo

Sr. M. Johanna Nguyen Thi Huong er fra 1. oktober sakristan i St. Hallvard menighet i Oslo.

Sr. M. Johanna er født 15. oktober 1994 i Thanh Hoa i Vietnam. Hun kom til Norge og trådte inn i St. Elisabethsøstrenes norske provins 14. november 2013. Hun ble ikledd 26. august 2016, og avla første løfter 29. november 2017. Etter løfteavleggelsen flyttet hun til St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tønsberg, og 12. juli 2018 til Oslo.

 

Vi ønsker Guds velsignelse og lykke til med de nye oppgavene.

 

av Kathrine Låver publisert 13.12.2018, sist endret 13.12.2018 - 13:09