Bli med på årets militærvalfart

 

Militærvalfart til Lourdes

Militærvalfart til Lourdes 2017.jpeg

SOLDATFELLESSAKAP I TROEN: Her er det norske Lourdes-laget fra 2017 med lagfører, major og mgr. Torbjørn Olsen på ytterste høyre flanke. Foto: NUK

 

Vil du oppleve ekte soldatfellesskap, bli bedre kjent med troen og føle på energisk internasjonalt kaos? Bli med på militærvalfart til Lourdes sammen med major mgr. Torbjørn Olsen! 

 
Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det arrangeres militærvalfart til Lourdes 13. – 23. mai 2019 for 61. gang. Kan du fortelle litt om hva deltagerne kan forvente å oppleve?
– Internasjonalt soldatfellesskap. Det kommer ca. 10 000 soldater i uniform fra hele verden. Man er i mer eller mindre den samme situasjon, og får mye å snakke om. I tillegg byttes det enormt med uniformseffekter. Best er kanskje togturen frem og tilbake, ca. et døgn hver vei på toget sammen med tyske og litauiske soldater, sier major mrg. Torbjørn Olsen, biskoppelig vikar og sogneprest i St. Teresia menighet, Hønefoss.
Han forteller at deltagerne vil få oppleve folkelig katolisisme, slik den utfolder seg på en pilegrimsreise, og legger til: – Og en god del uvante gudstjenester og seremonier, internasjonalt kaos og ikke så rent lite positiv samrøre.
Ifølge majoren blir det mye mye tid til å snakke sammen med hverandre og med prester om mer eller mindre sentrale spørsmål. – Mange har lært og opplevd mer om religion og tro når de kommer tilbake enn før de reiste, sier mgr. Olsen.

Valfart til Lourdes er et populært katolsk forehavende, men en militær valfart har langt færre vært med på. Hvilket preg setter det på arrangementet?
– Denne ene helg i året er Lourdes og omegn full av soldater i uniform – og kanskje av yngre mennesker – enn vanligvis. Mange kommer ellers til Lourdes med sykdommer og håper på helbredelse eller annen form for hjelp. Hvert år besøkes Lourdes av 6 000 000 pilegrimer. Dette er mindre aktuelt for soldatene. Men det begynte med at franske soldater i slutten av Andre Verdenskrig dro dit for å be om fred. Det fortsatte da tyskerne på 1950-tallet fikk komme tilbake til Lourdes i uniform og bli mottatt som venner etter at de var blitt kastet ut av Frankrike noen år tidligere. På det meste deltok det 45 000 i en valfart. Men mange forhold – for eksempel at det de i dag finnes få vernepliktige i Europa – gjorde at deltagertallet gikk tilbake, forteller mgr. Olsen.

Hvor mange ganger har du vært med – og hvorfor reiser du påny?
– Jeg har for lengst mistet tellingen, men jeg var der første gang i 1979. Et par ganger reiste jeg sammen med Bernt I. Eidsvig, som fremdeles var prestestudent. Etter noen års opphold bad Sigurd Markussen meg om å bli med som assistent etter at han hadde bygd opp dette til et forholdsvis stort norsk foretak med ca. 30 deltagere. Da han trakk seg etter noen år, ble det hengende på meg. For meg er reisen sammen med norske soldater det flotteste, ikke selve Lourdes.

Hvem kan være med, må man ha tjenestegjort i Forsvaret?
– Man må ha en eller annen form for tilknytning til Forsvaret, og ved uniform kunne identifiseres som soldat.

Hvordan er valfarten organisert? Reiser man ned sammen, oppholder man seg ilag, hvem leder laget?
– I prinsippet er man sammen fra oppstart i St. Olav domkirke til man går av båten eller bussen på vei tilbake. Man bor sammen på lugarer, i sovekupeer, på kasernerom og i telt i den store militærleiren i Lourdes. Alt organiseres av NUK, med én eller annen av oss med nåværende eller tidligere feltpresttilknytting som reiseleder. Militær disiplin overholdes. Men det blir også mye «fritid» til sosialt samvær med andre.

Hva koster det å være med?
– For førstegangstjenestegjørende koster det kr 5 000. NUK-medlemmer får avslag på kr 1000. Man kan søke velferden om støtte til å delta.

Hvordan melder man seg på?
– Det enkleste er å gå på nettet: tiny.cc/lourdes. Det er viktig at man fortest mulig tar kontakt med troppssjef (tilsvarende) med tanke på nødvendig permisjon. Dette er ikke et militært arrangement, men et kirkelig arrangement for militært personell. Derfor trenger man permisjon. Forsvarets permisjonsdirektiv har spesielle bestemmelser om permisjon for deltagelse i militærvalfarten til Lourdes.

Hvis man trenger mer informasjon før man bestemmer seg, til hvem skal man henvende seg?
– Henvend dere til NUK, så blir man sendt videre til rette vedkommende. Besøk nettsiden deres for å finne kontaktinformasjon, råder major, mgr. Torbjørn Olsen. 

 

Praktisk informasjon og påmelding 2019                                                  

 • Besøk nettsiden https://sites.google.com/site/militaervalfart/informasjon 
 • Avreise: fra Oslo mandag 13. mai 2019 
 • Retur: til Oslo  23. mai 2019
 • Påmeldingsfrist: 12. mars 2019. Bruk skjema skjema her på siden.
 • Påmeldingsfrist: 12. mars 2018               
 • Pris førstegangstjenestegjørende (norsk + tysk egenandel): kr 5 000,-
 • For andre (norsk + tysk egenandel): kr 5 500,-
 • NUK-medlemmer får kr 1 000 i deltagerstøtte. Medlemskap har årspris kr 50 og er åpent for alle. Innmelding kan skje samtidig med påmelding.
 • Prester med nærmere opplysninger:
  • Major Torbjørn Olsen, Hønefoss, e-post: torbjorn.olsen @ katolsk.no, tlf. 410 01 620
  • Kaptein Dominic Nguyen Van Thanh, Kristiansund, tlf.: 911 44 591
  • Kaptein Tao Quoc Bjørn Nguyen, Oslo, tlf. 951 08 097.
  • Eventuelt også: Norges Unge Katolikker, epost: nuk @ nuk.no, tlf.: 23 21 95 40