Bønn for kall 2019

kallsplakat-300x426.jpg

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er: 

Kallsmesser 2019

Måned Ansvar Dato og sted
Januar Elisabethsøstrene Torsdag 3. januar kl. 18.00, domkirken
Februar Dominikanerinnene, Katarinahjemmet Torsdag 7. februar kl. 18.30, St. Dominikus kirke (etterfulgt av samling på Katarinahjemmet)
Mars Oblatfedrene Torsdag 7. mars kl. 18.00, domkirken
April OKB, bønn for kall generelt Torsdag 4. april kl. 18.00, domkirken
Mai St. Josephsøstrene Torsdag 2. mai kl. 18.00, Grefsen
Juni OKB, bønn for kall generelt Torsdag 6. juni kl. 18.00, domkirken
Juli OKB, bønn for kall generelt Torsdag 4. juli kl. 18.00, domkirken
August OKB, bønn for kall generelt Torsdag 1. august kl. 18.00, domkirken
September Dominikanerinnene, Lunden kloster Torsdag 5. september kl. 18.00, Lunden kloster
Oktober Fransiskanerne Torsdag 3. oktober kl. 18.00, domkirken
November Søstrene av Det Hellige Kors Torsdag 7. november kl. 18.00, Lillestrøm
Desember Maristene Torsdag 5. desember kl. 18.00, domkirken

Se også Bønn for kall 2020.