Kallsmesse 3. januar

Bønn for kall.jpg

 

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 3. januar kl. 18.00 er det St. Elisabethsøstrene som har ansvar for kallsmessen i St. Olav Domkirke i Oslo. Biskop Bernt presiderer.

Etter messen blir det kirkekaffe og mulighet til å bli nærmere kjent med St. Elisabethsøstrene. 

 

Velkommen