OKB i Borgarting lagmannsrett: – Har kun fått tilskudd for katolikker

 

 

TILSKUDD FOR KATOLIKKER: – Tvistespørsmålet er det samme som for tingretten. Vi bestrider at Kulturdepartementet kunne ta fra Kirken hele tilskuddet. Kirken har ikke krevd tilskudd for andre enn dem som er katolikker, sier OKBs advokat Anders Ryssdal. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

 

Tirsdag starter ankebehandlingen av Oslo katolske bispedømmes (OKB) søksmål mot staten i medlemssaken. Reelt sett står det om nesten 100 millioner kroner i tilskudd.

 

Tekst: NTB, Alexander Vestrum

 

Fylkesmannen har krevd 40,6 millioner kroner tilbakebetalt. I Oslo tingrett tapte Oslo katolske bispedømme (OKB) søksmålet som det hadde anlagt. Nå skal Borgarting lagmannsrett behandle saken.

– Reelt sett er beløpet nærmere 100 millioner kroner. Dommen vil bli avgjørende for kommunenes tilskudd, sier bispedømmets prosessfullmektig, advokat Anders Ryssdal, til NTB.

KS, som organiserer landets kommuner, mener det er grunn til å anta at kommunene har et samlet krav mot Den katolske kirke på 40 – 50 millioner kroner.

 

Mener departementet tar feil

Bakgrunnen for saken er at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 anmeldte bispedømmet for medlemsrot. Den katolske kirke hadde funnet polsk- og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkt opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrert dem som medlemmer.

– Tvistespørsmålet er det samme som for tingretten. Vi bestrider at Kulturdepartementet kunne ta fra kirken hele tilskuddet. Kirken har ikke krevd tilskudd for andre enn dem som er katolikker. Det handler om hvem som hører til i Den katolske kirke, sier Ryssdal.

Han vil i retten vise til en uttalelse fra Sivilombudsmannen som kom etter den forrige rettsbehandlingen.

– Den gjelder de nordiske folkekirkene. Vi vil vise til Sivilombudsmannens uttalelse som grunnlag for at departementet har gjort juridiske feil, sier Ryssdal.

 

Bot i straffesaken

I tillegg til den sivile rettsbehandlingen har medlemssaken også vært oppe som en straffesak, etter at bispedømmet ikke vedtok den opprinnelige boten. Den daglige lederen ble frifunnet, men bispedømmet ble i Oslo tingrett ilagt en foretaksbot på 2 millioner kroner for grovt bedrageri. 

– Etter å ha blitt domfelt i straffesaken og tapt i tingretten har Oslo katolske bispedømme valgt å anke den sivile saken til lagmannsretten. Staten vil fastholde at bispedømmet i flere år oppga for høye medlemstall til tilskuddsmyndigheten, sier statens prosessfullmektige, Anders Blakstvedt hos regjeringsadvokaten.

Det er satt av seks rettsdager til behandlingen av saken.

 

Les mer