– Full enhet og troskap er ekteskapets nødvendige verdier

 

Den 29. januar 2019, på åpningen av dette rettsår, holdt pave Frans sin tale til Den romerske rota, altså Den romerske rotas apostoliske domstol – (Tribunal Apostolicum Rotae Romanae).

 

Talen ble holdt under audiens i Sala Clementina i Det apostoliske palass, og er den viktigste kirkerettslige uttalelser som har betydning for de katolske domstoler/tribunaler verden over. Tilstede var dommerne og andre med tilknytning til Rota Romana. 

 

Enhet og troskap

Årets tale handlet om "enhet" og "troskap" i ekteskapet.

– Enheten og troskapen er ekteskapets umistelige og konstitutive gode, sa pave Frans. 

For å forstå begrepene trakk han inn Bibelens omtale av Akvilas og Priskilla. Han hold også frem ekteskapskatekesens betydning, og fremholdt at denne måtte være permanent og omfatte hele menighetsfellesskapet.

"Ektefeller som lever i enhet og i troskap, reflekterer godt bildet på og likheten med Gud."

Pave Frans

 

Pastoral handling

For at «kontrakten» (dvs. ekteskapskontrakten eller selve inngåelsen av ekteskapet) skal være gyldig hevdet paven at det hos hver av partene må finnes en «full» (piena) enhet og harmoni med den andre. Ekteskapet er en forpliktelse om et fellesskap for hele livet.

Paven ba Kirkens biskoper og prester ledsage familien i de forskjellige etapper i det ekteskapelige liv. Formasjonen må øke bevisstheten om verdiene, og om ektefellenes forpliktelser til ekteskapets kall.