Australsk kardinal kjent skyldig i overgrep

 

Paven opprettholder sanksjoner mot Pell

tda5f077.jpg

FUNNET SKYLDIG: Kardinal George Pell er dømt for overgrep mot to ministranter. Pell har varslet at han anker dommen.  Foto: Erik Anderson/REUTERS 


Kardinal George Pell risikerer 50 års fengsel for seksuelle overgrep mot to ministranter for 22 år siden. Pell har vært pavens finansminister.

 

Tekst: NTB-AFP, katolsk.no, Vatican News

 

Kardinal Pell er den mest høytstående geistlige som er anklaget og dømt for overgrep. Han var leder for Vatikanets finansdepartement (prefekt for Sekretariatet for økonomien) fra opprettelsen i 2014, men fikk permisjon fra posisjonen i juni 2017. Han gikk av dagen etter at han ble funnet skyldig i overgrep.

Dommen mot den 77 år gamle kardinalen falt i en domstol i den australske delstaten Victoria 11. desember, etter at juryen brukte to dager på å komme fram til en enstemmig kjennelse. Kjennelsen har vært unntatt offentlighet, men ble frigitt tirsdag 25. februar 2019. 

 

 

Pell må i fengsel 

Strafferammen i saken er fengsel i inntil 50 år, og onsdag 27. februar begynner straffeutmålingen, som er ventet å ta to uker. Pell har allerede varslet at han vil anke dommen. Etter domsavsigelsen krevde aktor i saken at han måtte varetektsfengsles inntil ankesaken kommer opp for retten, og han fikk dommerens medhold. Allerede onsdag må Pell derfor i fengsel. En tidligere begjæring om løslatelse mot kausjon mens anken behandles, ble nylig trukket av hans forsvarere. 

En ankeprosess kan ta så mye som et år. En del av vurderingen til dommerpanelet som skal behandle anken, vil trolig være det faktum at dommen er i hovedsak er basert på én manns forklaring. En av guttene som ble utsatt for overgrep, har fortalt sin historie. Den andre døde av en overdose i 2014 uten noensinne å fortalt foreldrene om det han hadde opplevd.

Pell var erkebiskop i Melbourne da overgrepene han er dømt for fant sted. Juryen fant Pell skyldig i overgrep mot to ministranter i 1996, begått etter at han tok dem på fersken da de drakk av altervinen. Guttene var den gangen 12 og 13 år gamle.

Kardinalen har benektet alle anklagene mot ham. I en rettssak i september klarte ikke juryen å komme fram til en kjennelse, men tre måneder senere ble den høyt betrodde katolske kirkelederen altså kjent skyldig.

 
Biskoper ber for overgrepsofre

Presidenten for Den australske bispekonferansen, erkebiskop Mark Coleridge, har utstedt en kunngjøring på vegne av konferansen: «Nyheten om kardinal George Pells domfellelse for overgrep mot barn har sjokkert mange over hele Australia og verden, inkludert de katolske biskopene i hans hjemland. Biskopene er enig om at alle er like for loven, og vi respekterer det australske rettsvesenet. Det samme juridiske systemet som har avgitt dom vil nå vurdere kardinalens anke. Vårt håp er hele tiden at denne prosessen vil ende med rettferdig resultat. I mellomtiden ber vi for alle dem som er misbrukt og deres kjære, vi forplikter oss påny til å arbeide for at Kirken skal være et trygt sted for alle, spesielt de unge og sårbare.»

 

Paven bekrefter at kardinal Pell er suspendert fra enhver offentlig tjeneste

Samme dag som kardinal Pell er funnet skyldig i overgrep mot to mindreårige av en australsk domstol, bekrefter paven Vatikanets «føre-var-tilnærming» overfor den tidligere prefekten for Sekretariatet for økonomi. Kardinal Pell, tidligere erkebiskop av Sydney, er ilagt forbud mot å utøve sin prestegjerning offentlig og å ha noen som helst kontakt med mindreårige. Disse tiltakene er allerede annonsert av Den katolske kirke i Australia da Pell returnerte dit fra Vatikanet. I en kunngjøring sier Vatikanets midlertidige pressetalsmann Alessandro Gisotti at Den hellige stol vil «avvente den endelige domfellelsen» før det avgis ytterligere kommentarer. Pell har anket saken.

Gisotti sier at paven ber sammen med de australske biskopene for overgrepsofre og deres pårørende. Dagens kunngjøring bekrefter også Kirkens «forpliktelse til å gjøre alt hva den kan» for å beskytte barn og de mest sårbare blant oss.

 

 

Les mer