Dominikanerinnene på Sta. Katarinahjemmet inviterer til kallsmesse

 

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

 

Denne måneden er det Dominikanerinnene på Sta. Katarinahjemmet som har ansvar for kallsmessen. På grunn av dette feires kallsmessen i St. Dominikus kirke kl. 18.30 torsdag 7. februar.

Etter messen inviterer søstrene til vafler og kaffe på Sta. Katarinahjemmet, hvor man kan møte menneskene i den Dominikanske familie som blant annet består av legfolk, prester/brødre, nonner og apostoliske søstre. Det er også mulighet til å se deler av huset. 

 

Velkommen!