Er du vår nye organist/kantor i St. Gudmund menighet?

St. Gudmund logo.pngSt. Gudmund menighet ligger på Jessheim, og ble innviet i juni 2016. Menigheten har i dag 4782 medlemmer. For tiden er det et barne-/ungdomskor, et voksenkor som synger i norske messer, og et kor som synger i engelske messer. En polsk gruppe synger i polske messer.

Kirken har et romslig galleri for orgel og kor. Orgelet er bygget i 1977 av Sandtner Orgelbau, og flyttet til St. Gudmund kirke i 2019. Det har 18 stemmer og er helmekanisk. Kirken disponerer også to el-pianoer. For flere opplysninger, kontakt med Helge Landmark helge.landmark@gmail.com

 

Nå søker St. Gudmund menighet på Jessheim en organist/kantor i 40% stilling. Stillingen omfatter organisttjeneste med korledelse ved messer, samt korøvelser. Tjeneste ved kirkelige handlinger kan også påregnes, for disse betales det ekstra.

Organisten/kantoren:

  • Bør ha minimum 4-årig utdanning innen kirkemusikk, eller 3- årig utdanning i kirkemusikk pluss relevant tilleggsutdanning.
  • Det vil være en fordel om søkeren er katolikk, eller har god kjennskap til katolsk liturgi og tradisjon.
  • Bør ha gode samarbeidsevner.
  • Bør kunne være med å utvikle korarbeidet, spesielt blant barn/unge.


Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonistordning

Søknadsfrist 1. mai 2019.


Tiltredelse etter avtale eller senest 1. september 2019

Søknad sendes til: tan.peter@katolsk.no  Mobil: 977 26 003