Klimaforsker ble benediktinermunk

 

IMG-20190210-WA0003.jpeg

VIGSELSBØNN: Etter å ha avgitt sine klosterløfter, la br. Elias seg rett ut på gulvet og munkevigselsbønnen ble bedt over ham. 

 

Lørdag 9. februar avgav broder Elias høytidelig profess (kloster- eller ordensløfte) som bendiktinermunk i klosteret St. Ottilien, Tyskland.

 

Tekst: Mgr. Torbjørn Olsen
Foto: Br. Cassian Jakobs, Erzabtei St Ottilien

 

Max König, som er br. Elias’ sivile navn, ble født i München i 1972. Han begynte sine studier i Tyskland, der han leste geofysikk. Mastergraden ble tatt i Fairbanks, Alaska, i 1997.  I 1999 kom König til Norsk Polarinstitutt i Tromsø, der han bodde fra 1999 – 2005 og studerte glasiologi. Selv om han studerte ved Universitetet i Tromsø, var studiet administrativt underlagt Universitetet i Oslo. Hans doktorgrad er derfor registrert ved hovedstadsuniversitetet. En glasiolog studerer forøvrig isbreer og (innlands)is. Etter å ha mottatt doktorgraden falt det derfor naturlig for König å fortsette sitt arbeid ved Polarinstituttet.

Han opplevde etterhvert at Guds kall gikk mot å vie seg helt til å søke Ham. Som så mange andre med tilsvarende opplevelse, søkte König i ulike klosterretninger. Til slutt havnet han i klosteret til erkeabbediet St. Ottilien. Der gjennomførte han novisiatet og avgav de første munkeløfter i 2007. Elias ble hans klosternavn.

 

_MG_8530.jpeg

LANG REISE: Br. Elias gjennomførte novisiatet i klosteret til erkeabbediet St. Ottilien og avgav de første munkeløfter i 2007. 

 

Kallet ble sterkere

Benediktinerordenen er navnet på Vestens opprinnelige klosterform, formet av den hellige Benedikt av Nursia (480 – 547). I middelalderen kan det ha vært syv benediktinerkloster i Norge. Ordenene som er virksomme i Norge i dag, er blitt til på senere tidspunkt.

Etter noen år vendte br. Elias tilbake til Tromsø, og havnet igjen på Polarinstituttet. Blant annet var han fra 2009 til 2012 stasjonssjef på Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard. Om denne forskningsstasjon har han skrevet et kapittel i boken The Holy See and Svalbard – Vatikanet og Svalbard (St. Olav Forlag 2013, s. 96-101).

Det skulle dog vise seg at kallet fra Gud var sterkere. Det lot seg ikke overskygge av andre ting. Derfor vendte han igjen tilbake til St. Ottilien, og han fullførte tiden med temporære (midlertidige) klosterløfter. 9. februar i år endte det med «evige» klosterløfter i form av «høytidelig profess».

 

Messe med kong Salomos vakre bønn

Messen ble ledet av erkeabbed Wolfgang Öxler OSB. Etter br. Elias’ eget ønske leste de teksten med kong Salomos vakre bønn til Gud etter at han hadde fått ønske seg hva han ville: «Gi da din tjener et lydhørt hjerte.» (1 Kong 3,9).

Etter at br. Elias hadde svart «ja» på om han ville vie seg til munk for resten av livet ved «stabilitet» (bli ved i klosterfellesskapet), klosterlig livsvandel og lydighet, og etter at han hadde underskrevet et høytidelig dokument om dettet, la han det på alteret, som han kysset.

Deretter fulgte på latin den gamle bønn Suscipe: «Motta meg, Herre, etter ditt ord, så jeg får leve, og gjør ikke mitt håp til skamme!» (Salme 119,116) Med løftede hender og deretter knelende sang br. Elias disse ord tre ganger – hver gang høyere – mens hans beveget seg gjennom kirken mot alteret; og hver gang ble ordene gjentatt av kommuniteten.  Så la han seg rett ut på gulvet og munkevigselsbønnen ble bedt over ham.

 

ottilien1.jpeg

VAKRE OMGIVELSER: Benediktinerklosteret Erzabtei St. Ottilien ligger ca. 4 mil vest for München og huser omlag 100 brødre. 

 

 

profess3.jpegTar imot gjester

Til slutt iførte abbeden ham «kukullaen» (benediktinernes store sorte kappe) og med de andre «professmunker» utvekslet hans fredshilsen, før messen fortsatte med offertorium.

Resten av dagen var det feiring i klosteret, bl.a. med middag i refektoriet, der de mange munker på vanlig måte satt benket langs veggene. Den nye munk og noen av hans nærmeste gjester fikk spise ved abbedens bord.

Mens Max König i Ny-Ålesund var vert for gjestende forskere fra hele verden, tar han nå som br. Elias imot gjester i klosteret, ifølge Benedikts regel (kap. 53) som om det var Kristus selv som kom på besøk. (Og gjester mangler aldri i et slikt kloster.)

 

Les mer

 

 

 

  

 

 

 

ETTER HØYTIDELIG PROFESS: Erkeabbed Wolfgang Öxler OSB sammen med br. Elias.