Møte om overgrep i Roma: – Jeg forventer konkrete tiltak

 

Presidentene for bispekonferansene samles i Roma torsdag 21. februar

IMG_1789.jpeg

PAVENS FREMSTE: Jesuittpater Hans Zollner er pave Frans' fremste rådgiver i Kirkens arbeid mot overgrep. Han forventer at bispemøtet i Roma 21. – 24. februar 2019 leverer konkrete tiltak: –  Den reisen som begynte for mange år siden, behøver å bli bærekraftig overalt, sier han. 

 

 

21. – 24. februar samles presidentene for de katolske bispekonferansene verden over i Roma. Tema: forebygging av overgrep mot mindreårige. – Jeg forventer konkrete tiltak, sier p. Hans Zollner SJ, pavens nærmeste rådgiver i overgrepsbekjempelse, til katolsk.no.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

P. Zollner er én av fire geistlige som er utnevnt av pave Frans til å planlegge og organisere det tre dager lange bispemøtet. Han forteller til katolsk.no at agendaen er tredelt: Første dag vil diskusjonene konsentrere seg om biskopenes ansvar for å ta seg av overgrepsofferet og håndtere overgriperen. Overskriften for arbeidet annen dag er accountability – evnen til å gjøre rede for seg, vanligvis oversatt til norsk med etterrettelighet, ansvarlighet og ansvarliggjøring: Hvordan skal biskopen ta sitt ansvar? Hvem rapporterer han til og hvem kan holde ham ansvarlig? På dag tre av møtet vil presidentene for bispekonferansene diskutere åpenhet – hvordan skal Kirken åpne seg for Guds folk, de troende katolikker i menighetene, og offentligheten?

 

Forventninger til møtet

Etter at møtet ble annonsert av Kardinalrådet 12. september 2018, har forventningene til de biskoppelige diskusjoner og møteresultatet vært høye. Andrea Tornielli, Vatican News’ nye ansvarlige redaktør, skrev for litt siden at «det finnes overdrevne forventninger i mediene til dette møtet; det virker som mange tror at det dreier seg om en blanding av et konsil og konklave.» Han advarer mot at forventningene i seg selv kan føre til at den kirkelige betydning av møtet mellom Kirkens hyrder, undervurderes. P. Zollner er mer optimistisk:
Hvilke forventninger har du til dette møtet, p. Zollner?
– At Kirkens ledelse, ikke bare i Europa og Nord-Amerika, men i alle deler av verden, tar til seg dette sentrale oppdraget: Å lytte til overgrepsofrene, å yte dem rettferdighet og å beskytte mindreårige, som er spesielt sårbare for enhver form for misbruk. Jeg forventer også noen konkrete tiltak som bidrar til å styrke, klargjøre og oppmuntre den reisen som begynte for mange år siden, men som behøver å bli bærekraftig overalt, sier han.
P. Zollner forteller at deltagerne har besvart detaljerte og direkte spørreskjema før møtet. Svarene har bidratt til at organisasjonskomiteen har kunnet lage forberedende studiemateriell for biskopene samt en relevant og informert agenda for diskusjonene.
– Vi har dessuten bedt alle biskopene om å treffe overgrepsofre ansikt til ansikt før møtet, sier p. Zollner.
Bakgrunnen for den spesielle oppfordringen er at organisasjonskomiteen vil at alle deltagerne skal ha kjent ofrenes smerte i sitt hjerte før de inviteres til formelle og rasjonelle overlegninger i Roma.

 

 

Kulminasjon i McCarrick-saken

Pave Frans beordret presidentene for verdens bispekonferanser til Roma etter at overgrepsskandalene i Mexico, Chile og USA kulminerte i stadige nyheter om den tidligere kardinal Theodore McCarricks synder: 27. juli 2018 ba McCarrick om å tre tilbake fra Kardinalkollegiet. Pave Frans innvilget straks søknaden. Den tidligere kardinalen ble samtidig ilagt forbud mot å feire messe offentlig og ble pålagt å leve et tilbaketrukket liv i bønn og botsgang. Anklagene mot McCarrick undersøkes fortsatt, og som det het i en uttalelse fra Vatikanet i oktober 2018: «Den hellige stol vil, når tiden er inne, offentliggjøre konklusjonene i saken mot erkebiskop McCarrick.» Det er ventet at det vil skje snart. Etter en sommer preget av skandaler – inkludert det åpne brevet fra tidligere nuntius Carlo Maria Viganò, som sågar ba Den hellige far om å abdisere – skrev paven Brev til Guds folk i august. Den hellige far innleder sitt budskap med Pauli ord: «For om ett lem lider, lider alle de andre med.» (Kor 1, 12 – 26). Deretter innkalte han prompte til kommende ukes møte om overgrep mot mindreårige.
P. Zollner, i januar 2018 skrev du «Kampen mot seksuelt misbruk vil pågå en stund, så vi vi må ikke narre oss selv til å tro at løsningen ganske enkelt ligger i å introdusere nye regler og retningslinjer.» Vil dette noen gang ta slutt?
– Nei, det vil aldri ta helt slutt. Hvis vi fortsetter det gode og harde arbeidet, så vil situasjonen bli mye bedre, men det er farlig å tro at vi på ett eller annet punkt i fremtiden kan si til hverandre: «Endelig, så er vi ferdig – vi er kvitt problemet.» Vårt oppdrag – å beskytte alle barn mot overgrep – vil aldri bli sluttført.

 

IMG_1779 2.jpegLangsiktig og lokalt arbeid

Jesuittpater Zollner er en av Kirkens fremste eksperter på beskyttelse av mindreårige mot overgrep. Han er teolog, psykolog og fra 2012 president i Center for Child Protection, CCP, et globalt initiativ som holder til ved psykologisk institutt på Det pontifikale universitetet Gregoriana i Roma, der han også er prorektor. Zollner har også vært medlem av Den pavelige kommisjon for beskyttelse av mindreårige helt siden 2014.
P. Zollner, kan du fortelle oss litt mer om arbeidet som Centre for Child Protection utfører?
Det pontifikale universitetet Gregoriana i Roma, München og Freising erkebispedømme i Tyskland samt flere andre etablerte Centre for Child Protection (CCP) i 2012. I begynnelsen, mens vi ennå kun tilbød e-læringsprogrammet, var vår hovedidé å spre våre flerspråklige og digitale studier og gjøre dem tilgjengelig over hele verden. Nå samarbeider senteret også med andre utdannelsesvirksomheter og akademiske institusjoner, slik at kurs i beskyttelse av barn kan bli en del av studieplanen for dem som studerer psykologi, sosiologi, pedagogikk eller teologi, sier Zollner. Den erfarne jesuittpateren og respekterte akademikeren forteller at de også tilbyr et multi-disiplinært diplomkurs og en mastergrad i beskyttelse av barn for prester, ordensfolk og legfolk fra hele verden.
Zollner poengterer at utdannelse av Kirkens ansatte et kritisk tiltak for å kunne lykkes med det langsiktige arbeidet mot overgrep: Det er ikke tilstrekkelig å lage gode lover og regler, man må ha kompetente medarbeidere til å gjennomføre dem i praksis, nasjonalt og lokalt:
Hva er ditt beste råd til troende som arbeider mot overgrep mot mindreårige i sin lokale menighet?
– Hold øynene åpne! Åpne deres hjerter – og også munnen, om det skulle behøves. Sett dere inn hva dere kan gjøre for å bistå overgrepsofre og hva som skal til for å gjøre Kirken og familien til trygge steder for barn, vær tilgjengelig for dem som trenger deres støtte, oppfordrer p. Hans Zollner, jesuittpater, psykolog og pave Frans’ fremste rådgiver i arbeidet mot overgrep i Kirken.

 

 

Les også: